rehabilitering mm

Tillbringade gårdagskvällen på en debatt anordnad av Hjärt- & Lungsjukas Riksförbund. En tänkvärd kväll på många sätt.

En stor del av kvällen handlade om rehabilitering. Eller snarare bristen på rehabilitering. Hur majoriteten valt att lägga ned en väl fungerande, väl bemannad rehab-avdelning. Personalen är nu spridd på olika delar av Sahlgrenska istället för att fortsätta fungera i sina väl intrimmade team.

Patienterna hänvisas till geriatriska vårdplatser. Vilka majoriteten har minskat. Så geriatrikplatser upptas av rehab-patienter, som vårdas av personal med geriatrisk kompetens, vilka i sin tur är en bristvara. Var är då de geriatriska patienterna? Vårdas de av rehab-personal på Sahlgrenska? Man kan ju bara undra…