Historisk sjukvårdsreform

Utan att kunna den amerikanska sjukvårdsreformen i detalj törs jag nog ändå säga att Barack Obama lyckats med något verkligt historiskt! Att reformera den amerikanska sjukvårdsförsäkringen har varit ett ok som många amerikanska presidenter försökt bära, men misslyckats,

Kanske är inte detaljerna i reformen det viktigaste, utan just den faktum att Obama faktiskt lyckats baxa en reform igenom det amerikanska politiska systemet. En bedrift värd beundran!

Att fler amerikaner nu omfattas av försäkringen är lovvärt. För mig är det dock fortfarande ett mysterium hur ett land som kallar sig “Världens största demokrati” kan leva med att miljoner av deras medborgare fortfarande inte omfattas av sjukvårdsföräkringar. För mig som moderat sjukvårdspolitiker är det så självklart att sjukvård är en rättighet som omfattar alla. Faktiskt inte bra medborgare, utan alla i behov av sjukvård.  Även i vårt demokratiska Sverige nekar vi människor i behov av sjukvård vård. Jag tänker då på de papperslösa. Att “papperslösheten” i sig existerar är ett problem. Men faktum kvarstår att även utan “papper” är de “papperslösa” människor, somliga i behov av vård. Min bestämda uppfattning är att vård ska ges efter behov, inte efter papper eller nationstillhörighet.

Jag gratulerar USA till en sjukvårdsreform, som säkert behöver ytterligare förbättringar, men ändå är ett steg på vägen. Och uppmanar mina svenska kollegor i landsting och regioner att arbeta för att även våra invånare – med eller utan papper – får den vård de behöver när de behöver den!