Skatter – är det nåt bra det?

Ja, jag tycker faktiskt det. T.o.m. att det är ett smått genialiskt system för att dela på bördorna i ett samhälle. Men det kräver att skatterna både är och upplevs som rättvisa. Att man inte får känslan av att bli bestulen på surt förvärvade pengar. Att man istället får känslan av att bidra med en rimlig andel för att i gengäld få stöd när man själv behöver det.

Att sjukvården finansieras gemensamt, att vi delar på kostnaderna för barnomsorg, att vi alla bidrar ekonomiskt till en värdig äldreomsorg. Att vi inte ställs på bar backe vid oförutsedda sjukdomar. Det är det skatterna är till för.

Men om skattetrycket blir så högt att det upplevs som orättvist börjar människor istället leta efter smygvägar för att komma undan. Det som händer då är att allt färre bidrar till den gemensamma kassan. Det är då vi får svartjobb och märkliga mantalsskrivningsadresser.

Tidigare har svartjobben frodats och vuxit till inom tex hantverkssektorn och städbranschen. Med RUT och ROT har istället inte bara smutsiga hus blivit rena, utan svarta jobb har också blivit vita. Och de som utför jobben bidrar genom att i sin tur betala skatt. Och många slipper gå ut i arbetslöshet.

Sisådär en 11.000 personer arbetar just nu i servicesektorn – i vita jobb. Och betalar skatt. Och åtnjuter pensionsförmåner. En svart sektor har blivit vit. Och alla tjänar på det!

Skatt är bra. Men den måste vara rättvis. Det måste löna sig att arbeta. Det måste löna sig att vidareutbilda sig. Den som lägger ned tid, möda och pengar på att studera måste också få mer i plånboken efter studierna. Den som tar ett stort ansvar måste få betalt för detta. Den som väljer att jobba några timmar mer i veckan måste också märka detta i plånboken.

Därför gillar jag både jobbskatteavdrag och RUT och ROT!

Kolla också skattedebatten på:

http://kentpersson.wordpress.com/2010/03/29/veckans-bloggdebatt-amnet-ar-skatterna/

eller

http://savardet.blogspot.com/2010/03/thomas-ostros-parallella-universum.html