“Löfte om NU-balans håller inte”

I dagens Bohusläning kommer besked att NU-sjukvården inte heller denna gång lyckas hålla sin budget. Överraskad? Någon? Inte det? Nej, trodde inte det heller…

Om det nu var så att underskottet berodde på att man tillhandahållit så mycket mer sjukvård och omvårdnad än planerat hade man kunnat leva med det. Men så är inte fallet.

Hela NU-sjukvårdens strukturomvandling har präglats av ett uppifrånperspektiv, av fort och fel, av att inte lyssna varken till personal eller medborgare.

Resultatet? Tveksamt (nu var jag snäll!) ur ekonomiskt perspektiv – minus 93 miljoner kronor i fjol, prognos på minus 85 miljoner kronor i år. Ur patientperspektiv – långa väntetider på akuten, överbeläggningar på medicinavdelningen, ökad risk för felbehandling. Úr personalperspektiv – ovisshet om framtida arbetsplatser och -uppgifter, tyngre arbete vid överbeläggningar, sämre förutsättningar att göra ett gott jobb, skäll från både patienter och ledning.

Till varje pris, ekonomiskt och mänskligt, skulle strukturomvandlingen genomföras. Varje äskande om mer pengar har åtföljts av ett löfte att “bara vi får det här blir det ordning och reda och ekonomin kommer i balans”. Strax följt av begäran om mer pengar…

Sjukhusdirektören utlovade ett nollresultat vid halvårsskiftet, så blir det knappast. Styrelsens ordförande räknar med att få extrapengar i en tilläggsbudget. Men vem tar ansvaret för att man faktiskt använder de pengar man redan fått på ett riktigt sätt?

Vems är ansvaret? Jo, det är sjukhusledningens. Dags att axla det ansvaret nu!