på socker

Under påsken sattes medialuppen inte helt oväntat på svenskarnas sockerkonsumtion. För en gångs skull leder vi den Europeiska ligan. Ett antal pålästa och namnkunniga personer passade på att kräva sockerskatt för att på detta sättet minska sockerkonsmumtionen.

Fel väg att gå tycker jag. Men problemet finns där och måste åtgärdas. Som i så många andra fall handlar det om tidig upptäckt och tidiga insatser. Föräldrarna är de som har ansvar för sina barns mat- och godisvanor. Och dessa vanor grundläggs tidigt. Däremot kan samhället, i form av hälso- och sjukvården, tandvården, skolan mfl hjälpa föräldrarna att axla detta ansvar. Redan på MVC kan man föra ett samtal med de blivande föräldrarna om deras egna matvanor, hur de ser på barnets näringsbehov osv. BVC kan följa upp efter att barnet är fött, vårdcentralen kan fortsätta kontakterna upp i vuxen ålder. MEN då måste man våga ställa frågorna! Tänker jag tillbaka på mitt inskrivningssamtal på BVC så berördes inte livsstilsfrågor med värst många ord:

– “Röker du?”

– Nej

– “Och dricker gör du så klart inte heller. Då ska vi ta blodtrycket” …..

Men… Tänk om jag faktiskt hade haft alkoholproblem, eller ätstörningar, eller andra problem. Ingen annan gång är man så motiverad att ändra dåliga vanor som just när man väntar barn. Men för många är det svårt att ta steget och söka hjälp. Man måste få den hjälpen genom att någon ställer de rätta frågorna.

Mycket kan göras av vår kompetenta sjukvårdspersonal. Men de måste ha både utbildningen och modet att ställa de svåra frågorna. I det sammanhanget måste jag passa på att ge en stor eloge till Folktandvården som på ett pedagogisk sätt visar hur mycket socker olika matvaror innehåller. Och som har samtal om kost och dess påverkan på tänderna.

Socker är inte lika laddat som alkohol eller narkotika. Men överkonsumtion kan leda till allvarliga hälsoproblem. Och ätbeteende grundläggs tidigt. Redan i magen påverkas fostret av vad mamman äter. Som barn ser man vad föräldrarna äter (och inte äter). Det är föräldrarnas ansvar att se till att ge barnen sunda matvanor. Men hälso- och sjukvården, tandvården och skolan kan hjälpa till!