på regioner

Först av allt vill jag göra klart att jag gillar regiontanken. Jag är jättenöjd med att Västra Götaland och Skåne nu är permanenta regioner och jag tror vi kan göra mycket för att livet i Västra Götaland verkligen ska bli “Det Goda Livet”. Det är bra att vi har påverkansmöjligheter i kraft av vår storhet, att vi kan samarbeta kring sjukvård, infrastruktur, utbildning och mycket mera.

MEN när vi nu sitter mitt uppe i utredningsarbetet om ett eventuellt samgående med Värmland måste jag få uttrycka min skepsis (understatement). Vi är i dag drygt 1,5 miljoner invånare i Västra Götaland. Med Värmland skulle vi bli 1,8 miljoner. Inte gör de ca 270.000 invånarna nån avgörande skillnad när det kommer till kraftmätningar gentemot andra regioner. Jag inser att det finns fördelar med ett samgående: samarbetet kring Vänern, en lång gemensam gräns mot Norge, större befolkningsunderlag. Men av vad jag sett hittills väger nackdelarna tyngre.

Ett av de stora problemen är storleken. Redan idag upplevs Västra Götaland som för stort av många. Vi har fortfarande en bit kvar innan vi känner oss som “regionmedborgare”. Med Värmland skulle vi lägga till ytterligare ca 30 mil på längden. Och även om norra Värmland är glest befolkat har de fåtaliga invånarna precis samma rättigheter till god vård som dem i mer tätbefolkade områden. Och rätt att bli representerade i ett kommande regionfullmäktige. Hyfsade resvägar… Hur ska det vara möjligt för tex en ensamstående, heltidsarbetande pappa från Sysslebäck? Alla medborgare måste också ha en rimlig möjlighet att följa de politiska besluten. Hur gör man det rimligt i en jätteregion? Det är svårt nog i VGR.

Hittills har den S-ledda majoriteten envist vägrat att ens diskutera frågan om demokrati och delaktighet. Trots att vi moderater i styrgruppen lyft frågan gång på gång. Kan man inte försäkra sig om att människorna i regionen har en rimlig möjlighet att engagera sig politiskt, eller få kontakt med förtroendevalda, faller hela idén på sin egen orimlighet. Att skapa en politisk nivå utan demokratisk styrning är inte förenligt med demokratitanken. Och det är kanske det S-ledamöterna känner på sig… Det är därför man inte vill diskutera frågan innan det är försent. Innan man redan fattat beslut om ett samgående.

Ett annat problem är bristen på jämvikt. I allra södraste delen av Västra Götaland ligger Göteborg. Vår motor. Den del som har en växande befolkning, högre utbildningsnivå och exportmöjligheter. Ställt i relation till småkommunerna med krympande, åldrande befolkning, arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Hur hittar man ett sätt som tillåter Göteborg att fortsätta växa, utan att de mindre kommunerna upplever att det sker på deras bekostnad? Hur gör man det utan att göteborgarna upplever att de måste “sponsra” småkommunerna? Att den starkaste delen av en region ligger i yttersta utkanten är ett problem, som dessutom växer med avståndet till sagda “motor”. Det blir alltså inte bättre av att lägga till 30 mil på längden.

En V-VGR-region skulle få 65 kommuner… 65 kommuner i en region. Enkelt uttryckt kan man säga att de värmlandska kommunerna är till ytan dubbelt så stora som VGR-kommunerna, men med väsentligt färre invånare. När det redan finns en obalans tenderar den att bli större när själva ytan blir större.

Många frågor, få svar. Den utredning jag just nu läser kommer till slutsatsen att allt beror på om det finns en vilja. Och det är det jag undrar mest av allt över – Finns det verkligen en vilja att slå samman Västra Götaland och Värmland??? Av det jag sett hittills har i varje fall inte jag den viljan.

3 kommentarer för “på regioner

  1. Tack, Susanne och Tony!
    Jag tror det är oerhört viktigt att man utreder frågan väldigt noggrant innan man tar ställning. Det som bekymrar mig är att socialdemokraterna i styrgruppen redan bestämt sig för ett ja till samgående och inga motargument är välkomna… Vi är flera som lyft frågor om hur man ska säkerställa demokrati och delaktighet i en så stor region, men vi blir nonchalerade. Frågor som demokrati och jämställdhet avfärdades som “detaljfrågor vi kan lösa senare” på förra möte. Sånt gör mig uppriktigt bekymrad.

  2. Kloka synpunkter. Känns skönt att det finns flera partier vars företrädare i stället för att först bestämma sig och sedan utreda konsekvenserna, i stället arbetar för att först grundligt belysa frågan innan det är läge för slutligt ställningstagande. Kämpa på!

  3. Tack Annika för ditt inlägg, jag delar dina tankar och jag är mycket tveksam till ett samgående.Efter all fakta som kommit fram från de olika utredningarna har jag inte fått en sådan övertygelse om att detta är bra för oss ännu
    Vill att vi nu får en ordentlig diskussion i moderaterna där vi vänder ut och in på allt för sist kunna ta ett seriöst underbygt beslut.

Kommentering avstängd.