på vardagsbrottslighet

Inom loppet av några dagar har våra grannar haft “påhälsning” i garaget. Av personer som uppenbarligen har svårt att skilja på “ditt och mitt”.

Ett inbrott innebär inte “bara” att man blir av med saker. Det innebär ofta också att man blir av med tryggheten i sitt eget hem. Tryggheten som är så viktigt. Den stjäls, tillsammans med sakerna. Och alla som blir bestulna på sin trygghet har rätt att få den tillbaka.

Vi har ett bra rättsväsende i Sverige, men det kan bli ännu bättre. Det behövs fler poliser i yttre tjänst, både för att “vanliga” medborgare ska kunna känna sig trygga, men också för att de som överväger att begå ett brott ska känna att risken att åka fast är stor. Det behövs straff som är kännbara, men det behövs också vård och rehabilitering av brottslingar. Och ett skyddsnät när de kommer ut efter att ha sonat sina brott. Ges de inte chansen till ett nytt liv, inom lagens råmärken, är risken stor att de återfaller i brottslighet. För de som har psykiska/psykiatriska problem behövs vård och behandling. Annars är de tillbaka på ruta ett igen efter avtjänat straff. Och risken är stor att de begår samma typ brott igen.

En rättvis rättspolitik ser till brottsoffrens rättigheter och behov av stöd och upprättelse, men  också till brottslingarnas möjligheter att skapa sig ett hederligt liv efter att de suttit av sin tid och fått vård i förekommande fall.

Men en rättvis politik innehåller också tidig upptäckt av barn med problem – och hjälp till dem och familjerna. Kan vi se till att barnen hamnar rätt från början slipper vi rätta till felen i efterhand. Detta ställer stora krav på skolan. Men också på samverkan mellan skola, social, polis, sjukvård – och familjen.

En rättvis rättspolitik ger oss tryggheten tillbaka. Eller ännu hellre – ser till att vi inte behöver mista den!