HUR HÖGT SKA JAG SKRIKA?!

…för att det ska bli tydligt?

Först av allt – vi moderater är och har alltid varit emot det sk strukturbeslutet i NU-sjukvården. Vi har i alla former protesterat och reservat oss mot beslut. Mina moderata företrädare i Regionstyrelsen, Maria Plass och Mikael Cederbratt har skrivit spaltmeter i frågan. Jag och mina nuvarande kollegor i Regionstyrelsen har skrivit spaltmeter i frågan. Alla med budskapet: Strukturbeslutet och den flyttkarusell som blev följden är och var i grunden fel.

Uttrycker jag mig otydligt? I så fall upprepar jag det igen: Strukturbeslutet var fel, förbereddes fel, hanterades fel och genomförs nu på fel sätt. Själva grundtanken att skijla på akut och planerad vård är enligt mitt sätt att se felaktigt och gammalmodigt.

Att vissa socialdemokrater; läs Britt-Marie Andrén-Karlsson, kan tolka detta som att vi är positiva till Cirkus NU kan bara tyda på en mycket märklig omvärldsuppfattning.

Vi har krävt att styrelsen ska ta sitt ansvar för felaktiga beslut och stora ekonomiska underskott. Styrelsen skyller bara ifrån sig. Den S-ledda majoriteten vill inte ta ansvar varken för felaktiga beslut eller för galopperande underskott. Cirkus NU fortsätter.