..på den mänskliga hjärnan.

..en helt fantastisk manick! Den kan komma ihåg saker vi lärt oss som små och samtidigt lära sig helt nya saker. Den hjälper oss att tolka andra människors ansiktsuttryck, märka skillnaden mellan ironi och sanning. Höra skillnaden på skämt och allvar, veta skillnaden mellan fantasi och verklighet.

Därinne i den grå massan svischar signalsubstanser omkring mellan synapserna och överför viktiga budskap. Allt detta utan att vi ens märker vad som händer!

Men ibland uppstår något fel. Och hjärnan kan inte avgöra skillnaden mellan verklighet och fantasi, eller vanföreställningar. Eller den kan inte tolka andra människors ansiktsutryck på ett självklart sätt, vilket leder till missuppfattningar och kontroverser. Eller den förmår inte att skilja ut det viktiga i omgivningen från det oviktiga, som suset från fläktsystemet eller steg utanför.

Många människor lever med en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. På samma sätt som många lever med en mer fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Den stora skillnaden möte man bland omgivningens attityder. Fortfarande är psykisk sjukdom omgärdat av rädsla och fördomar. Något som gärna späds på av media, som ofta vill utpeka varje gärningsman som “psyksjuk”. Och därmed per automatik farlig, galen, känslokall, mordlysten.

Men de allra flesta av verklighetens psykiskt sjuka är varken farliga, galna, känslokalla eller mordlystna. De är människor med en sjukdom som behöver behandlas och ett människovärde som behöver beaktas.

Ibland är omgivningens fördomar ett lika stort, eller större, handikapp än själva sjukdomen. Det handikappet kan inte överkommas av den som bär det – Det är VI, omgivningen, alla som kan ändra på det. För det behövs en mer uppöyst syn på psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Vi behöver alla öppna ögonen och se de människor som finns runt om oss som människor, inte som diagnoser!

Varför kan vi vänta idagar på att få se en sällsynt fågel, men vänder bort ansiktet när vi ser en udda människa…

Nu startar en kampanj i regi av Handisam – (H)järnkoll – slå hål på myterna om psykisk ohälsa. Läs mer via den bifogade länken. Du kanske tror att det inte angår dig – men det gör det!

http://www.hjarnkoll.org/