på RUT i dag igen…

och varför RUT-avdraget tycks uppröra så många på vänsterkanten.

Är det för att traditionellt kvinnliga sysslor såsom städning, tvätt och matlagning per definition ska utföras gratis och av kvinnor i deras värld?

När nu RUT-avdraget gett 11.00 nya jobb – vita sådana –  varför vill man ta bort det? Tycker de verkligen att det är bättre att människor försörjs av bidrag än av eget arbete? Eller är svartjobben att föredra? Kanske kombinationen svartjobb och samtidigt bidrag är det optimala för vänsterexperimentet. Jag blir förbryllad.