på hur man mäter kvalitet i sjukvården.

..och framför allt då i primärvården.

Till att börja med kan vi konstatera att allmänmedicinen hanterar mellan 500 och 600 olika diagnoser. Samma patient söker vård flera gånger, men ibland av helt olika skäl. Ibland för ett akut besvär, ibland för en kronisk åkomma. Och ibland för att den kroniska åkomman plötsligt förvärras av ett annat akut besvär, tex en svår influensa.

Om man vill förenkla något kan man säga att ungefär hälften av alla besök på en vårdcentral görs av personer med mer eller mindre akuta åkommor. De kommer sällan till vårdcentralen, men när de gör det är det viktiga för dem att snabbt få sina besvär lindrade/botade.

Den andra hälften görs av kroniker. Dvs människor med en diagnos som man lever med hela – eller i alla fall större delen av livet. Här finns tex astmatiker, diabetiker, männskor med hjärt-/kärlsjukdomar. Men också människor med lindrigare psykiska besvär, tex lindriga depressioner. För den här gruppen är kvalitet något annat. För dessa patientgrupper är det oändligt mycket viktigare med kontinuitet – att få träffa samma läkare/psykolog/sjuksköterska varje gång. Att slippa förklara hela sin livssituation för en ny människa när man söker vård.

Att mäta kvaliteten för den första gruppen är väsentligt enklare – Fick du vård när du behövde? Var du tvungen att vänta och i så fall hur länge? Fick du den hjälp du behövde? Relativt enkelt att sätta siffror på och mäta.

Att mäta kvaliteten för kronikergruppen är mer komplicerat. Här vill man ju också ha konkreta mätetal som kan visa huruvida behandlingen faktiskt lett till ett bättre hälsotillstånd. Samtidigt som tillgängligheten och patientnöjdheten mäts. Och dessutom kontinuiteten – alltså fick patienten träffa “sin” doktor.

Lägg sedan till arbetet med att hitta kvalitetsindikator för det förebyggande hälsoarbetet, som blir allt viktigare. Det bästa för alla är naturligtvis om vi håller oss så friska som möjligt! Vi slipper själva obehag, det blir en mindre belastning på sjukvården, som kan koncentrera sig på de svårare fallen och det blir mindre kostnader för samhället. Både i form av minskade sjukvpådskostnader, men också i form av mindre kostnader för sjukersättningar, rehabilitering mm.

Med detta, och mycket mera, sysselsätter sig Hälso- och Sjukvårdsutskottet denna vecka. Primärvården kallas ibland “Första linjens sjukvård” – Mitt mål är att primärvården i Västra Götaland också skall vara Första Klassens Sjukvård!

En kommentar för “på hur man mäter kvalitet i sjukvården.

  1. Vad intressant! Problemet med indikatorer för primärvården har vi funderat mycket över på OmVård.se. Vi vill visa upp relevant information för patienter som ska hitta en bra vårdgivare, information som också är värdefull i enheternas förbättringsarbete, men vi har insett att det är en stor och svår fråga.

    Jag önskar er lycka till, och jag hoppas att ni delar med er av vad ni kommer fram till.

Kommentering avstängd.