den moderata regionbudgeten

…som vi presenterar i dag.

Titeln är “Steget före”. För det är precis det vi vill att Västra Götaland ska vara.

  • Vi vill ha en tillväxt som ligger väsentligt över riksgenomsnittet.
  • Vi vill erbjuda alla invånare en tillgänglig vård med hög kvalitet i alla delar av vårdkedjan.

I vår budget säger vi att vi vill ha Sveriges bästa hälso- och sjukvård. Kaxigt måhända, men vem vill sätta ett lägre mål? Klart vi måste sträva mot att vara bäst!

Vad är då våra stora satsningar?

Jo – en stor satsning på akutsjukvården  på två fronter:

  • En ny ambulanshelikopter för att snabbt kunna transportera sjuka/skadade till rätt sjukhus. Oavsett geografi, bilköer eller avstånd.
  • Snabbare omhändertagande på akutmottagningarna. Max en timmes väntetid.

Två stora satsningar på den nära sjukvården:

  • Hembesöksteam för äldre i hela regionen. Vi tror på att ta sjukvården till människorna snararre än att ta människorna till sjukvården. Många gamla skulle må oändligt mycket bättre om de kunde få vård i hemmet istället för att vara tvungna att åka till sjukhus.

 

  • Förstärkt skolhälsovård för att snabbare upptäcka och behandla psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder hos barn och unga. Ju tidigare man upptäcker barn/unga som mår psykiskt dåligt, desto större är möjligheterna att hjälpa dem innan svårigheterna blivit så stora att de orsakar allvarliga problem.                                                     Om du läst min blogg tidigare vet du att jag brinner lite extra för barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder. Om dessa barn får hjälp i tid ökar man deras chanser radikalt för att klara av skolan och därefter vidareutbildning eller jobb. Och för att klara av sin sociala situation med vänner och familj. Här fyller skolhälsovården en oerhört viktig uppgift i sin roll som upptäckare och remittent till NP-team/BUP.

Detta var den kortkorta versionen av sjukvårdsdelen i den moderata budgeten. Vill du veta mer kan du läsa hela budgeten här:

http://www.moderatvg.se/var-politik/vastra-gotaland/