…på att det i dag är 100 dagar tills förtidsröstningen börjar!

Här är några goda skäl att rösta moderat – inte minst för oss som bor ute på landet:

Moderaterna vill fortsätta att förbättra förutsättningarna för jobb och företagande i hela landet genom att värna arbetslinjen och utveckla förutsättningarna för att starta och driva företag på landsbygden.
 
 
   

10 punkter för en levande landsbygd:  

 • Vi vill förbättra nivån av basservice i Sveriges landsbygder genom kraftfulla satsningar på bland annat infrastruktur och bredband i hela landet samt en över­syn av pumplagen.
 • Vi vill långsiktigt trygga energiförsörjningen för hushåll och basindustri i hela landet.
 •  
 • Vi vill förbättra villkoren för den snabbt växande och viktiga turistnäringen i Sveriges landsbygder.
 •  
 • Vi vill arbeta vidare för att göra svenskt jordbruk ännu mer konkurrenskraftigt.
 •  
 • Vi vill fortsätta arbetet med att göra den svenska sjukvården rättvis över hela landet .
 •  
 • Vi vill att Sverige ska bli världsbäst på mat genom bra villkor och regler för livsmedelsproducenter och genom att utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen.
 •  
 • Vi vill att fler beslut som påverkar landsbygden ska tas nära de människor som påverkas av dem.
 •  
 • Vi vill arbeta för en ökad integration på landsbygden genom att bland annat nå ut med kunskap om landsbygden och dess näringsliv till personer som är nyanlända till Sverige.
 •  
 • Vi vill undersöka möjligheten att inrätta en form av personliga rådgivare – landsbygdslotsar.