på budget

Ja, det låter kanske inte så hemskt upphetsande. När man tänker ”budget” ser man gärna kolumner med siffror och summeringar. Torrt, trist och tråkigt.

Men budgetsiffrornas verkliga syfte är att konkretisera mål och uppdrag som har en spännande verklighet att möta.

Vi har, i vanlig ordning, skrivit en budget för regionen även i år. Och där finns en rad satsningar som är allt annat än trista och tråkiga.

Vad sägs om tex en tidsgräns för väntetider på akuten?

I dag tvingas många vänta i timtal på akuten i väntan på vård. Inte trevligt för någon, men för många äldre kan det vara direkt skadligt. Många drabbas av förvirringstillstånd, som finns kvar länge efteråt. Det är inte helt ovanligt att man tex kommer in på akuten utan sina glasögon eller hörapparat, utan klocka. Det leder till att man får en diffus bild av vad som händer, att man inte vet hur länge man väntat, inte hör vad vårdpersonalen säger osv. Detta kan göra ett sjukhusbesök oerhört skrämmande. Lägg till det att man riskerar att drabbas av uttorkning, vilket drabbar äldre människor snabbare än yngre. Innan personen i fråga fått vård har allmäntillståndet allvarligt försämrats – enbart av den långa väntetiden.

Och en tidsgräns för ambulans – Ambulans på plats inom 15 minuter i 90% av fallen.

Låter det svårt? Ja, helt okomplicerat är det inte. Men vi tänkte så här: Vi skaffar ytterligare en ambulanshelikopter. En sådan är inte bara snabbare än en bil. Den kan också ta sig fram där inga vägar finns. Den kan ta sig ut till öarna, den kan ta sig ut i glesbygd med dåliga vägar.

Även de ambulanser som färdas på marken kan behöva förstärkas. De skulle tex vara hjälpta av att man löste s.k. sekundärtransporter med andra bilar (dvs transporter mellan sjukhus eller sjukhus och boende, inte akut alltså)

Och sen tänkte vi att det finns en massa människor som skulle bli mycket bättre hjälpta i hemmet än på sjukhus. Därför vill vi ha Äldrevårdsteam som kan göra planerade besök hos äldre, multisjuka, personer med komplicerade sjukdomsbilder mm. De ska också kunna larmas ut akut, om en person behöver medicinsk vård, men inte har behov av sjukhusvård. Det skulle innebära att äldre slapp åka in till akuten och vänta på vård. De skulle istället kunna bli omhändertagna på ett professionellt sätt i sitt eget hem. Tryggare, snabbare och personligare.

 Det var ett par nedslag i vår moderata budget. Jag återkommer med fler inlägg i detta ärende, tex om psykiatri, patientsäkerhet, närsjukvård, mm mm