på debatt och demokrati

När jag skriver detta har vi debatterat sjukvårdsfrågor i ungefär 4 timmar. Inte en enda gång under dessa fyra timmar har Sjukvårdspartiet begärt ordet.

I media är man stursk och kräver och kverulerar. Men när det kommer till det demokratiskt valda fullmäktige, där debatten ska föras och budget beslutas – då har man inget att säga???!!