på sjukvård

Otippat, va’? Nej, kanske inte. Men just i dag tänker jag på hur lyckligt lottad jag är som får besöka så spännande sjukvårdsverksamheter utan att vara i behov av vård.

I dag har jag besökt Ögonkliniken i Uddevalla och pratat nutid och framtid med verksamhetschefen Olof Scherman.

Ögonkliniken i Uddevalla är en av landets största, med ett upptagningsområde på ca 330.000 personer. Man tar emot ca 300 patienter varje dag, ca 50.000 besök per år, varav 6.500 operationer. Allt detta fördelat på dryga 100 personal, nu i nyinvigda renoverade, fina lokaler på Uddevalla Sjukhus. Arbetet är processinriktat, fördelat på fem ungefär jämnstora processområden och man arbetar i team. Här verkar förbättringsprocesserna fungera mycket väl. Man arbetar efter välkänd modell: Plan – Do – Study – Act.  Och genomför alltså förändringsarbeten i mindre steg, med personalen involverad. Föredömligt och något man önskar fler skulle ta efter. Även Ögonkliniken har omorganiserats efter NU-sjukvårdens tillblivelse, men här verkar personalen varit mer involverad och följaktligen mer nöjda med resultatet.

Jag fick också tillfälle att, helt kort, se en del av en pågående kataraktoperation – spännande! Smått fascinerande att man kan operera i ögat utan att patienten är sövd. Operationen görs enbart med bedövande ögondroppar och patienten känner ingenting. Vi pratade en stund med en av ögonkirurgerna, som berättade att snittiden för en kirurg vid en kataraktoperation var 9 minuter. Tänk vilken skillnad de 9 minuterna gör i en människas liv!

Inte mindre spännande är den fantastiska Lucentisbehandlingen av Våt Makuladegeneration. Våt Makuladegeneration är den vanligaste orsaken till blindhet hos personer över 65 år. För 20 år sedan fanns ingen som helst behandling, det var bara att invänta total blindhet. I dag kan man ge en injektion, under lokalbedövning, och sjukdomsförloppet stoppas. Många får t.o.m. en klar synförbättring. Snacka om att vetenskapen gör framsteg!

För den som vill veta mer lägger jag en liten länk här, till en bra sida som förklarar mer: http://www.sankterik.se/templates/Page____2449.aspx

När jag ändå var på plats på Uddevalla Sjukhus passade jag på att besöka Hyperbarmedicin – i vanligt tal tryckkammaren, där jag pratade en stund med sjuksköterskan Björn Skår, bl.a kring säkerhet och tillgänglighet.

Som sagt, det är verkligen en förmån att få träffa all duktig, kompetent, engagerad sjukvårdspersonal. Att få besöka spännande verksamheter som t.ex. ögonkirurgin och tryckkammaren i dag.

Det gör mig än mer övertygad om att det inte finns något mer stimulerande än att få arbeta med sjukvårdspolitik!

 

I love it!