på NU-sjukvården

 Det händer ju i och för sig rätt ofta. Men just i dag är det lite speciellt eftersom jag precis har presenterat den moderata visionen för NU-sjukvården.

Våra utgångspunkter i arbetet har varit att vi står för (framför allt) tre stora utmaningar inför framtiden: Demografin – NU-sjukvårdens upptagningsområde har en äldre befolkning än övriga delrana av länet. Det finns inget som tyder på att fördelningen skulle förändras på den punkten. Befolkningstillväxt – Vi kan se en utflyttning, framför allt till kustkommunerna. Det handlar dels om pensionärer som bosätter sig i sitt semesterparadis efter avslutad karriär, dels om barnfamiljer som värdesätter naturen. I takt med att kommunikationerna byggs ut blir det också allt lättare att pendla mellan en lugn och behaglig hemmiljö och en mer intensiv arbetsort där fler arbetstillfällen finns. Medicinsk och medicinteknisk utveckling – Utvecklingen går mot allt mer “skräddarsydd” medicin, vilket i ett första skede gör behandlingen dyrbar, men som på sikt både räddar liv och spar pengar i form av behandlingsinsatser som inte längre behövs. Utvecklingen är också att färre åkommor behöver behandlas på sjukhus, operativa metoder ersätts med medicinska. Vilket är oerhört mycket mer skonsamt för patienten och en stor kostnadsbesparing för sjukvården.

Vi har fem ledstjärnor för arbetet med visionen:

 • Nära till vården – såväl akut som planerad
 • Kvalitet och patientsäkerhet
 • Uppmuntra forskning och utveckling
 • Vara en attraktiv arbetsgivare
 • Attrahera och möjliggöra för fler vårdgivare

För att åstadkomma denna nära, kvalitetssäkrade, patientfokuserade vård vill vi genomföra ett sjupunktsprogram. Här radar jag bara upp punkterna, vill du läsa hela programmet så bifogar jag en fil här nedanför.

 1. En starkt utbyggs ambulanssjukvård, med bl a ytterligare en ambulanshelikopter
 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar (Japp – det står i pluralis – alltså akut både på Uddevalla och NÄL)
 3. Utveckla närsjukvården
 4. Utveckla egna specialiteter på Uddevalla resp. NÄL
 5. Uppmuntra forskning och utveckling
 6. Mobila team, framför allt för äldre, multisjuka och kroniker
 7. Bättre samarbete med andra vårdnivåer

Jag tycker det är hög tid att starta ett konstruktivt arbete för att se till att alla boende i Bohuslän och Norra Älvsborg får en säker, snabb och förstklassig vård!

Här kommer en länk till hela dokumentet, för dig som vill läsa mer:

Moderaternas vision för NU-sjukvården