-att sent skall syndaren vakna

Efter år av tystnad har plösligt Karin Engdahl (S) vaknat till vad gäller Uddevalla Sjukhus.

Under tystnad har all flytt passerat Karins ögon, under tystnad har Uddevalla avlövats, med tystnad har Karin bemött sina väljare i Bohuslän.

Men NU reagerar hon när hon läser vårt moderata framtidsprogram för NU-sjukvården. Konstruktiva lösningar får henne att resa ragg och fräsa som en ilsken katt.

Men hallå – var är dina lösningar då, Karin?

Du som lovade bohuslänningarna guld och gröna skogar…

När partikollegorna fattade beslut om ”Vård2010”, som innebar en omfattande flytt av verksamheter från Uddevalla till NÄL, då berättade Karin att allt detta skulle leda till en bättre sjukvård för bohuslänningarna…

När vi nu presenterar en utvecklingsplan – för såväl Uddevalla som NÄL och lokalsjukhusen, då kallar Karin det för att ”sälja ut sjukvården”. Tillåt mig småle.

Kommer ni ihåg George Orwell´s 1984? Ni vet det där med ”newspeech”, när alla ord fick en ny, ofta motsatt innebörd? Så tror jag det är med socialdemokraterna i Västra Götaland: ”Vi vet bättre än alla andra, så vi har tolkningsföreträde. Utveckla betyder sälja ut, satsa på betyder lägga ned” osv osv.

Jag tror att när det kommer till sjukvården så är det i dialog med professionen, hälsoekonomer, patien-/anhörigföreningar som vi politiker kan hjälpa till att utveckla sjukvården. Inte genom att låsa in oss i ett tjänsterum och rita organisationsscheman. Men där skiljer sig min uppfattning från (S), det vet jag…

Sent har syndaren vaknat. Jag ser med spänning fram emot fortsättningen och undrar om Karin Engdahl nu kommer dra på sig en skinande rustning och galoppera till Uddevallas undsättning?