-att S-majoriteten tänkt fel – eller inte tänkt alls

Bohuskusten har de seanste åren avlövats mer och mer sjukvård. Allt fler verksamheter har flyttats från Uddevalla Sjukhus till NÄL i Trollhättan. Vi har, från Moderaternas sida, protesterat högljutt och kommit med alternativa förslag. Men vi har hittills talat för döva öron.

Jag bara undrar hur (S) egentligen har tänkt: “Hmmm, nu ska vi se. Bohuslän växer och frodas, på sommaren formligen invaderas man av turister. Jag tror vi tar och stänger ner några verksamheter till.”     Eller?

Nu har också Dialysenheten i Strömstad sommarstängt. Vad innebär det för alla dialyspatienter i norra Bohuslän? Och för njurpatienter som semestrar i området? Resor till NÄL, där personalen får en stor ökad belastning. Att njursjuka får avstå från sin semesterresa till Bohuslän pga ovisshet om dialys går att få?

Och vad händer efter sommaren? Kommer Dialysenheten att öppnas igen, eller är detta en form av smygstängning?

Strömstad Sjukhus är ett väl fungerande närsjukhus och bör få fortsätta utvecklas som ett sådant. Alltså måste Västra Götalandsregionen satsa på att utbilda dialyssköterskor och se till att bli en tillräckligt attraktiv arbetsgivare för att locka till sig kompetent personal.

Att få utbildade dialyssköterskor att arbeta 4 veckor i ett sommarfagert Strömstad borde väl inte vara en omöjlighet???