vinna valet!

Valrörelsen är nu i full gång och präglar förmodligen vardagen för många av oss.

Valet till region och landsting brukar kallas ”Det glömda valet”. Och det på goda grunder. När media bevakar är det framför allt rikspolitiken de intresserar sig för. Lokaltidningen gör nåt reportage om kommunalrådskandidaterna, nån särskilt ung eller särskilt gammal kandidat till kommunfullmäktige. Men sällan läser man nåt om regionvalet. Detta trots att flera opinionsundersökningar visat att sjukvårdsfrågorna tillhör de viktigaste frågorna för väljarna.

Nu vill vi i moderater i Regionstyrelsen dra vårt strå till stacken när det gäller att sätta fokus på dessa viktiga frågor. Med start måndag 16 augusti drar vi ut på en turné till samtliga Västra Götalands 49 kommuner för att samtala med invånarna om vad de tycker är viktigt.

Vill du göra oss sällskap är du mer än välkommen! Turnéschema hittar du på www.mvg.se.

 Några av de viktigaste punkterna i vårt budskap till väljarna är att vi sätter patienten i centrum, inte organisationer. Det är viktigt att snabbt komma in i den akuta vården. Därför vill vi ha en förstärkning av ambulanssjukvården – både på marken och i luften genom ytterligare en ambulanshelikopter. När man själv tar sig till akuten ska man ha fått hjälp inom en timme. De berättelser vi läser om nästan dagligen om sjuka människor som fått vänta 12-15 timmar på akutmottagningen visar att något är väldigt fel i dag. Vi kan ändra på det!

Vi vill också sätta fokus på kvalitet och säkerhet inom vården. Vården ska hjälpa, inte skada. När något sådant ändå inträffar, måste det hela utredas och åtgärder vidtas för att det inte upprepas. Det handlar inte om att leta syndabockar, utan att hitta fel i arbetssätt och processer.

Vi vill införa hembesöksteam som kommer hem till framför allt äldre människor som är i behov av sjukvård men inte av sjukhusvård. Jag är övertygad om att det skulle ge en bättre kvalitet och en mycket större trygghet för såväl äldre, sjuka som för deras anhöriga.

Nu ägnar vi de närmaste veckorna åt att lyssna på människors synpunkter på sjukvården (och naturligtvis mycket annat) i Västra Götaland och åt att försöka beskriva hur vi vill se framtiden. För att göra detta behöver vi vara många – jag hoppas att du som vill se en köfri sjukvård med fokus på människan vill vara med och hjälpa till med detta!

Vårt turnéschema hittar du på www.mvg.se – gör oss gärna sällskap när vi är i närheten!

Tillsammans kan vi göra det bästa moderata valet genom tiderna – i såväl kommun som region och i landet!

Det handlar om vem vi vill se som statsminister efter valet – Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?

Om vi vill se en sjukvård med eller utan köer?

Om vi vill se fortsatt valfrihet inom sjukvård och skola eller backa bandet enligt herr Ohlys idéer och låta politiker bestämma mer.

Det kommer inte att bli en promenadseger, även om opinionssiffrorna ser trevliga ut. Det kommer att krävas mycket jobb och många samtal med väljare. Men få saker är väl så stimulerande som att få diskutera moderat politik med intresserade väljare?

Jag hoppas få träffa er alla ute på gator och torg, i valstugor och på moderata träffpunkter.

Tillsammans vinner vi valet!