Förtidsröstning

I morgon, den 1 september, inleds förtidsröstningen.

Ett bra sätt att rösta om man är upptagen på valdagen (med att kampanja eller så) eller är bortrest.

Dagens opinionssiffror visar väldigt glädjande resultat för Alliansen – och inte minst för Moderaterna. Socialdemokraterna får det sämsta resultatet på 27 år(!).

Alliansen får i SKOP´s väljarbarometer 49,8%, de rödgröna 44,8%.

Moderaterna får 31,6% – och lika glädjande är att i denna undersökning hamnar Sverigedemokraterna utanför riksdagen.

Men än är inte valet vunnet. Varje röst räknas och det är inte förrän på valdagen som vi ser det slutgiltiga resultatet.

Och det finns många skäl att se till att vi får behålla vår Alliansregering i Sverige. Och att vi får bilda en Allians i Västra Götaland.

Om jag i detta lilla inlägg håller mig till sjukvårdspolitiken så kommer några viktiga punkter här:

  • En nationell och regional satsning på patientsäkerhet. I Västra Götaland har vi föreslagit en Haverikommission som ska utreda olyckshändelser och misstag i vården.

 

  • Permanentad psykiatrisatsning för att kraftigt förbättra den psykiatriska vården. Och denna satsning lovar jag att vi ska ta extra väl vara på i Västra Götaland!

 

  • Vidareutveckla kömiljarden för att se till att vi blir av med köerna i sjukvården.

 

  • Satsning på förbättrat akut mottagande.På regional nivå vill vi satsa 150 miljoner kronor på efffektivare ambulanser och korta väntetiderna på akuten till max en timme.

 

  • En patientlag införs för rättvis vård i hela landet. På regional nivå arbetar vi för att få högsta möjliga kvalitet i vården oavsett bostadsort.

 

  • Tandvårdsreformen fullföljs. Med en särskild satsning på människor som pga sjukdom eller funktionsnedsättning har sämre tandhälsa.

Lägg till detta satsningen på jobb, ordning och reda i statsfinanserna, sänkt skatt för pensionärer, sänkta skatter för låg- och mellaninkomsttagare, en förbättrad integrationspolitik, bibehållet RUT- och ROT-avdrag – ja, listan kan göras hur lång som helst. Sverige behöver en fortsatt Alliansregering!

Så – rösta – i morgon, nästa vecka eller den 19 september. Din röst räknas och varje röst är viktig!