på trygghet

Trygghet är bland det viktigaste som finns för oss människor. Att vi kan känna oss trygga i vår vardag, i våra hem, på jobbet, i skolan, på hemvägen.

Tyvärr känner vi ibland att vår trygghet är hotad. Den otryggheten beskär vår frihet. Den får oss att avstå från sånt vi egentligen skulle vilja göra.

Den borgerliga regeringen har gjort den största satsningen hittills på rättsväsendet. Bla har vi nu 20 000 poliser i tjänst, en ökning med 3 000 poliser. Poliser som syns i människors vardag och bidrar till vår trygghet.

Vi vill att människor ska känna sig trygga och att kriminalitet ska straffa sig.. Vi vill ha rättvisa straff som gör att den som utsatts för brott känner att han/hon fått upprättelse. Men som också både ger ett kännbart straff för brottslingen – OCH ger honom/henne en chans att sona sitt brott och en chans till ett nytt liv efter avtjänat straff. Ett liv utan kriminalitet.

Därför föreslår vi nu 10 punkter för ökad trygghet och brottsbekämpning:

1. Flera brott ska resultera i strängare straff

 2. Skärpta konsekvenser vid återfall i brott
 3. Förstärkta resurser till hela rättkedjan
 
 4. Sverige ska ha minst 20 000 poliser
 
 5. Snabbare utredning och handläggning för unga brottsoffer och brottslingar
 
 6. Förbättrad utslussning och uppföljning efter ungdomsvård
 
 7. Utred Polisens övergripande organisation
 
 8. Utveckla rättsväsendets IT-system
 
 9. Uppmuntra kommuner att teckna samverkansavtal med polisen
 
 10. Förbättra samarbetet mellan Kriminalvården och kommunerna, landstingen samt arbetsförmedlingen

Vill du veta mer? Ta en titt på www.moderat.se

För en tryggare vardag – rösta Moderat.