låta bilden tala för sig själv:

Öppen för allians i regionen