på hur viktigt det är med lugn och ro i skolan

På morgonen i dag tog jag lite ledigt från kampanjandet för att vara med dottern i skolan.

Det som genast slår en, efter bara en liten stund i klassen, är vilket lugn och arbetsro barnen har i klassen nu. Med en lärare som förstår vikten av en bra arbetsmiljö för barnen förbättras förutsättningarna för inlärande radikalt.

Att gå i skolan i dag är ingen semester. Ibland tar vuxenvärlden lite för lätt på skolmiljön. Men våra barn vistas där många timmar av sin dag. Det är deras arbetsmiljö det gäller. Och hur ska man kunna lära sig något om det hela tiden är stoj och stök?

Vad som behövs är välutbildade, duktiga pedagoger – lärare med behörighet och intresse för barnen.

Vi behöver också bli bättre på att samarbeta. För några år sedan gjorde vi en enkätundersökning bland skolsköterskor. Det står helt klart att det behöver satsas på Elevhälsan – men också att vi behöver få till ett bättre samarabete mellan elevhälsan och primärvården. Vårt förslag är bla “en röd matta” till primärvården. Alltså att när man från elevhälsan kontaktar primärvården ska man få hög prioritet. Ofta är skolsköterskan den första att slå larm om när ett barn mår dåligt. Då krävs uppbackning från primärvården. Oavsett om det gäller den fysiska eller psykiska hälsan. Ju tidigare man upptäcker något som är tokigt och kan börja behandla, desto större är sannolikheten att barnet snabbt mår bättre/blir helt bra.

Så tidig upptäckt, tidiga insatser och bättre samarbete lägger grunden för en bra hälsa.

Lugn och ro och duktiga lärare lägger grunden för en bra utbildning.

För att dra till med en sliten klyscha så är barnen vår framtid. Och för oss föräldrar det allra viktigaste i våra liv.