på sjukförsäkringarna

Ett ämne som titt som tätt dyker upp i TV-utfrågningar och i valstugor är sjukförsäkringarna. Så jag tänkte göra ett kort inlägg om vad Alliansregeringen egentligen har gjort i frågan:

  • Satsat 17 miljarder på arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Satsat 4 miljarder på den s.k. sjukskrivningsmiljarden
  • Lagt 1,7 miljarder på en rehab-garanti
  • Satsat 500 miljoner på en förbättrad Företagshälsovård

Vi ändrade lagstiftningen för att vi ville bryta utanförskapet, ingen ska behöva fastna i långa och passiva sjukskrivningar utan att få stöd och hjälp. Arbetslinjen, trygghet och att alla som kan arbeta förtjänar ett jobb är även fortsatt utgångspunkten för vår politik.

Våra reformer vägleds av tydliga principer:

– Arbetslinjen som handlar om att alla ska ges möjlighet att få ett arbete.

– Vi ser människors förmåga istället för att stämpla ut människor i system.

– Vi vill att människor som har arbetsförmåga ska ges möjlighet till arbete på deras egna villkor.

– Människor som är sjuka ska erbjudas vård och om möjligt rehabilitering för att kunna återgå till arbete.

 

 Vi har nu en trygg, säker och hållbar sjukförsäkring som omfattar alla. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska alltid vara trygg och ha ett gott skydd. Och vi ska ha en aktiv rehabilitering och ge hjälp och stöd tillbaka till arbetet för dem som orkar och kan.

Den verklighet jag mött när jag varit ute i valstugor runt om i länet är att friska människor har väldigt mycket frågor och synpunkter på sjukförsäkringen. Men de som behövt den – och som behövt rehabilitering – är väldigt nöjda. Jag träffade tex en man som råkat ut för en mycket svår trafikolycka med bestående skador. Han jobbar i dag deltid och känner att han har ett meningsfullt arbete. Att han bidrar med sitt jobb, att han “har en plats i tillvaron”, som han själv uttryckte det. Han behövde och fick rehabilitering efter sin svåra olycka. Han fick ett jobb efter rehabiliteringen.

Med en defensiv politik hade han istället varit en av de 140 personer som varje dag sjukpensionerades före 2006.