fortsätta hoppas på – och jobba för…

..en Allians för Västra Götaland, tillsammans med Miljöpartiet.

Jag är övertygad om att det skulle bli en både bra och fruktbar konstellation. De borgerliga partierna står, som du redan vet, nära varandra. Genom det samarbete Alliansen har på riksplanet är mycket “krattat” och klart för oss regionalt och lokalt. Tex har vi en gemensam sjukvårdsplattform att utgå ifrån.

Många väljare har nog också trott att vi redan hade en allians i regionen. Eller förutsatte att en skulle bildas efter valet. Vilket också var vad vi hoppades på. Nu blev valresultatet sådant att varken en Allians enligt traditionellt mönster, en rödgrön koalition, eller förra mandatperiodens S-C-FP- konstellation får egen majoritet. Alltså får vi se oss om efter en hållbar majoritet på annat sätt. Och det är här Miljöpartiet kommer in.

Och när man läser Miljöpartiets program kan man snabbt konstatera att det finns många områden där vi ligger hyggligt nära varandra. Miljöpartiet har tex varit engagerade i arbetet med VG Primärvård och är intresserade av att se entreprenörer i vården. Man slår vakt om företagandet, även inom vården, på ett sätt som ligger väsentligt närmare Alliansen än (S). MP´s delaktighet i arbetet med VGPV är ett bra kvitto på en seriös och ansvarstagande politik från deras sida.

Så, arbetet med att bilda en majoritet i Västra Götaland fortsätter. Jag hoppas att inom några dagar kunna skriva att vi arbetar på vår egen “regeringsförklaring” med borgerliga och miljöpartistiska förtecken!