att en del “besparingar” är sällsynt kortsiktiga och korkade!

Som tex när S-majoriteten bestämmer sig för att spara in på Barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg.

Jag ska berätta en hemlis: MAN KAN INTE SPARA BORT PSYKISK OHÄLSA! Vilket i och för sig är väldigt synd, annars vore det en outsinlig källa till besparing…

När man nu väljer att hålla fast vid den s.k. “en-procentaren”, och alltså kräva besparingar rätt över hela linjen av alla verksamheter, drabbas barn och unga. Det finns säkert en del effektiviseringar att göra inom sjukvården, men är det någon som hört att just BUP haft för mycket pengar? Inte det? Att de har för mycket kvalificerad personal? Jaså, inte det heller? Eller kanske att den psykiska hälsan hos barn och unga radikalt förbättrats senaste halvåret? Trodde inte det.

Ändå väljer man att lägga besparingar på BUP och tar nu bort de s.k. Mellanvårdsteamen.

Vad gäller vuxenpsykiatrin försöker man lägga över allt mer till Primärvården, i tron att det ska bli billigare och effektivare. Problemet är bara att Primärvården har heller inte de resurser som krävs för att  ge rätt vård. Och Specialistpsykiatrin har inget överskott av personal som kan “konsulta” vid behov.

Släpp en-procentsmålet och se istället till vilka verksamheter som klarar av effektiviseringskraven. Och vilka som snarare skulle behöva få tillskott. Hälso- och Sjukvårdsnämnderna går med plus, hela regionen går med plus. Kan man då inte ge 17 i att spara in på barn och unga med psykisk ohälsa?

En kommentar för “att en del “besparingar” är sällsynt kortsiktiga och korkade!

Kommentering avstängd.