ÄNTLIGEN en lag om patientsäkerhet!

Den 1 januari nästa år träder den i kraft. Den nya lagen om patientsäkerhet.

Mycket märkligt egentligen att vi inte haft en sådan tidigare. Vi har haft lagar som reglerar skyldigheten att ge sjukvård – men inte skyldigheten att ge en säker hälso- och sjukvård. Så låt mig bara säga – det var på tiden!

Vad betyder då patientsäkerhet? Jo, det innebär skydd mot vårdskador. Alltså lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om man agerat rätt från sjukvårdens sida.

Lagen säger att den som ger vård måste vidta åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Att man måste utreda händelser som orsakat – eller kunnat orsaka – skada. Att man måste anmäla allvarliga skador och om man misstänker att legitimerad personal kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Om en skada inträffar måste vårdgivaren informera den drabbade patienten eller närstående om vad som hänt, varför och hur det kunnat hända.

Om någon drabbas av felbehandling i vården kan man anmäla det till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har befogenhet att rikta kritik både mot vårdgivaren (tex landstinget eller en privat vårdgivare) och enskild personal som begått fel. Om någon begått ett fel kan Socialstyrelsen besluta om en prövotid eller återkalla legitimationen för denne.

För mig känns det så väldans rätt och riktigt att denna lag nu äntligen kommer på plats! I Västra Götalandsregionen har vi från moderat håll försökt driva på mot en nollvision mot vårdskador. Lagen om patientsäkerhet hjälper oss i detta arbete.

Vården ska vårda – inte skada. Ibland sker misstag och olyckshändelser. Då är inte det viktiga att hitta syndabockar, utan att leta efter systemfel. Fel som gör det möjligt att begå misstag. Har man organiserat arbetet på allra, allra bästa sätt blir det svårt (eller helt omöjligt) att begå misstag. Har man rutiner som säkrar upp tex medicindosering (mikrogram eller milligram), som säkrar upp inför operationer (höger eller vänster ben som ska opereras) så underlättar det för personalen och bidrar till patientens säkerhet.

Att lära sig av de misstag som trots allt begås är en viktig uppgift. Liksom att föra vidare vad man lärt sig till andra vårdgivare så att inte andra begår samma misstag.

“I första hand bota, annars lindra, alltid trösta” är sjukvårdens ledord. Att ge förutsättningar för att så kan ske är patientsäkerhetslagens största uppgift.

2 kommentarer för “ÄNTLIGEN en lag om patientsäkerhet!

  1. Ip roPatientsäkerhet borde innebära det ordet betyder. Att t ex vid en svår handledsfraktur, t ex krosskada, rem patienten till en handkirurg som är adekvat för dessa skador, allt för att det skall bli så bra det går och för patientsäkerheten.
    Det finns ju ett problem när man läser om handledsfrakturer och vikten av att ingen oadekvat ortoped skall op dessa frakturer.
    För det är väll patientsäkerheten vi talar om och då bör väll patienten känna sig säker att den som op en svår handledsfraktur är adekvat och handkirurg.

  2. Ambitionen att höja patientsäkerheten är bra. Frågan är bara om resultatet blir det tänkta? Att medvetet risktagande och vårdslöshet hos viss vårdpersonal nu inte nu inte anses existera, har jag svårt att tro kommer att höja säkerheten. Även om fokus på systembrister förstås är bra. Och varför har man velat undvika högre kvalitet i utredningarna genom att inte införa bättre system för händelseanalyser? Hur kan också t ex mer av hysch-hysch kring utredningarna, t o m mer än idag, resultera i att andra inte upprepar samma misstag som skett?

Kommentering avstängd.