att det är fascinerande hur somliga genom att förminska andra försöker göra sig själva större…

När vederbörande presenterar sig som psykoterapeut blir jag faktiskt ganska bekymrad…

I går kväll deltog jag i en debatt på Stadsteatern i Göteborg. Stadsteatern ger just nu två pjäser som sätter fokus på psykisk ohälsa – “Klaras resa “och “Jag vill inte dö – jag vill bara inte leva”. Med anledning av detta hade man bjudit in en stor, engagerad publik och ett antal personer som på olika sätt arbetar med psykiatrifrågor (bl.a undertecknad).

En av dessa representanter hävdade kvällen igenom att läkare var en styggelse och borde fråntas alla befogenheter vad gällde behandling av människor med psykiska besvär. Han hävdade bestämt att psykisk ohälsa överhuvudtaget inte hade med kroppslig sjukdom, genetik eller kemisk obalans att göra och absolut inte varken kunde eller skulle behandlas med medicin av något slag. Varken psykoser, depression eller bipolaritet. Han hävdade också att neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, autism och Asperger var rena påhitt.

Fine, han må han sin åsikt om detta. Det är hans fulla rätt. Även om vetenskapen motbevisat honom flera gånger om.

Det intressant i det hela är hur han, med lång psykologisk utbildning, som borde gett honom en god kännedom om människans psyke, använder i stort sett hela sin talartid till att förminska andra.

Till att meddela att den deltagande psykiatern var inkompetent (hela hennes yrkeskår var per definition inkompetent och direkt skadlig för patienterna), att deltagande politiker var okunniga och att deltagare från patientföreningar inte visste vad de talade om.

En människa okunnig i psykologi och beteendevetenskap hade jag kunnat förlåta för ett sådant beteende. Men en människa som anser sig vara expert på just det mänskliga psyket måste ju vetat exakt vad han gjorde. Hela hans syfte måste därför ha varit just att förminska och förneka människor som valt att engagera sig mot psykisk ohälsa på ett annat sätt än honom.

När jag ser på den mannen ser jag en mycket liten man. En liten man som försöker göra sig själv större genom att förminska andra.

Det är inte den sortens “hjälp” vi behöver i kampen mot den psykiska ohälsan. Vad vi behöver är människor som stöttar, lyfter, hjälper, lyssnar, engagerar sig, tar vara på varandra.