Oh my God!

 -och då är det INTE Melodifestivalens tralliga bidrag jag tänker på, utan det faktum att Valprövningsnämnden fattat beslut om att omval ska göras i Västra Götalandsregionen.

Över en miljon röstberättigade ska till valurnorna igen för att fatta beslut om hur Västra Götalandsregionen ska styras. Det positiva med det är ju att vi har möjligheten att få ett väsentligt stabilare styre än det nuvarande rödgröna minoritetsstyret, som stöds av det vilt hoppande Sjukvårdspartiet.

Svårigheten som jag ser det är dock att få upp intresset för regionvalet. Landstingsvalet är ju, med rätta, känt som “Det glömda valet”. Det val som får minst publicitet och har de minst kända företrädarna. Många känner inte till att sjukvården styrs regionalt, utan tror att kommuner och stat har ett större ansvar och därför mest lysnar till riks- och kommunala budskap. I höstens val röstade 78% i regionvalet, något som ses som ett riktigt bra valdeltagande. Men hur blir det med valdeltagandet vid ett omval? Vilken legitimitet får valet om deltagandet blir lägre än vid höstens val?

Det blir en utmaning för oss att skapa uppmärksamhet kring inte “bara” sjukvårdspolitiken utan också den regionala utvecklingspolitiken. Att visa på alternativen för Västra Götaland. Samtidigt är det en chans att verkligen få fokus på de frågor som jag själv tycker är viktigast – Nutidens och framtidens sjukvård.

En förhoppning jag har inför det stundande omvalet är att vi ska kunna visa upp en enad, stark Allians i Västra Götaland. En motvikt till den rödgröna, löst sammansatta minoriteten.

Att kunna visa att det finns ett reellt borgerligt alternativ som står för framåtanda och visioner i Västra Götaland.