100 förlorade dagar

Efter att den styrande minoriteten i regionen suttit vid makten i 100 dagar tog vi oss för att granska vad de gjort. Alltså, inte vad de lyckats åstadkomma under 100 dagar – utan vilka initiativ de tagit. För man måste vara rättvis – på 100 dagar vänder man inte den jätteskuta somVästragötalandsregionen är. Men på 100 dagar borde man åtminstone hunnit med att inventera sina egna vallöften och påbörja förverkligandet av åtminstone något av dem. Vi har gjort en liten “trafikljusmodell”: Grönt för att man gjort något, gult för att inget har hänt och rött ljus när man gått tvärs emot sina egna vallöften.

Om vi tar löftena parti för parti:

S:

13 vallöften, varav ett uppfyllts – Ett som samtliga partier var överens om, nämligen nya pendel- och regiontåg.

10 vallöften har man inte tagit några som helst initiativ till att förverkliga. Inte ett enda litet förslag.

Två av löftena är av så långsiktigt karaktär att det inte vore rättvis att bedöma dem nu. Till S försvar kan vi i alla fall säga att de inte brutit mot några av sina vallöften ännu.

MP:

67 vallöften totalt.

Tre är uppfyllda: tågen enligt ovan. Tolkverksamhet – det arbetet påbörjades dock i februari 2010, alltså innan MP satt i ledningen. Grön rehab – Som dock kom sig av ett initiativ från Moderaterna och Kristdemokraterna!

57 vallöften har man inte gjort nåt åt.

 Två av vallöftena har man direkt brutit emot, nämligen de om motorvägar och en klimat- och sårbarhetsnämnd.

Fem av löftena är långsiktiga och alltså, i rättvisans namn, inte bedömda.

V:

20 vallöften – varav inget uppfyllt

17 har man inte gjort nåt åt och ett har man brutit emot – nämligen det att ingen sjukvård skall ges annat än i offentlig regi. Två av vallöftena långsiktiga

SPVG:

Fem vallöften, varav inget uppfyllt.

Däremot har man redan hunnit bryta mot tre av de fem: Centralisering av sjukvård och närsjukhus, höjning av politikerarvoden och trängselskatten. Några av de frågor som jag tror deras väljare uppfattat som mycket centrala. Sjukvårdspartiet har dessutom valt att stödja det budgetförslag som innehåller minst pengar till sjukvården.

Lägger man samman alla partiernas löften och färgmarkerar fär vi resultatet:

Fyra röda 

Åttiosex gula

Fyra gröna

Så vi kan konstatera att man lovat mycket inför valet. Alla löften har vi hämtat från partiernas egna valmanifest. Det är alltså inget som vi hittat på i efterhand.

Intressant läsning med andra ord. Men varför händer inget då?  En förklaring är att man helt enkelt inte kommer överens. Men den räcker inte riktigt, för inte ens i de frågor som de styrande partierna är överens har de tagit några initiativ.

Det sakans ett tydligt ledarskap i regionen. Ett ledarskap som för regionen framåt, inte står still.

Rapporten i sin helhet hittar du här:

100 förlorade dagar