försöker förbättra psykiatrin i Västra Götaland

Ja, det var väl en liten nätt utmaning, eller hur?

Tja, nu hade jag ju inte tänkt göra det helt ensam… Jag vet att det finns oerhört mycket kompetens och kunskap runt om i vår stora region. Den tror jag vi skulle kunna dra nytta av ännu bättre. Så jag tar ett förslag i taget.

Nämligen att göra psykiatrin lite mer lättillgänglig. Särskilt för dem som aldrig haft anledning att kontakta psykiatrin tidigare. Vi vet nämligen att många upplever det som ett väldigt stort steg att ta den kontakten. Därför väntar man kanske onödigt länge och därmed hinner också problemen växa sig större och svårare.

Många anhöriga upplever hur nära och kära mår allt sämre, men vet inte riktigt hur de ska tackla det.

Ett sätt att avdramatisera psykiatrin och göra den mer tillgänglig tror jag vore om man kunde får rådgivning via telefon. Därför har jag skrivit en motion till Regionfullmäktige ang detta. Så här ser den ut:

Motion ang Telefonrådgivning inom psykiatrin

Tillgängligheten inom psykiatrin, framför allt i Göteborgsområdet har diskuterats och kritiserats.

Primärvårdens utökade uppdrag att ta hand om lättare psykiatriska diagnoser fungerar ännu inte fullt ut. En del av personalen inom primärvården utrycker också en oro för att inte kunna möta upp de ökade kraven på kompetens inom psykiatrins område.

Många personer med begynnande psykisk ohälsa/sjukdom oroar sig för sina symptom och för att inte kunna få komma till när de behöver det. Många drar sig också för att uppsöka psykiatrimottagningen eftersom psykiatriska diagnoser tyvärr fortfarande upplevs som stigmatiserande och ”skamliga”.

Som enskild person eller anhörig kan det också vara svårt att veta till vilken vårdnivå (primärvård eller specialistvård, vårdcentral eller akutmottagning) man ska vända sig.

Genom att inrätta en telefonlinje med dygnet-runt-tillgänglighet skulle Västragötalandsregionen kunna förbättra tillgängligheten och kvaliteten inom den psykiatriska vården.

Jag föreslår därför att man inom vuxenpsykiatrin skapar en gemensam telefontjänst/telefonrådgivning som framför allt vänder sig patienter som inte redan har en pågående kontakt inom psykiatrin och till anhöriga eller boendestödjare. Telefonlinjen skulle också kunna vara tillgänglig för personal inom Primärvården som behöver rådgivning i patientärenden.

Syftet med linjen är att skapa en lättillgänglig ingång till psykiatrin. Telefonlinjen ska kunna ge råd och stöd och eventuellt göra en första bedömning av den sökandes tillstånd för att kunna hänvisa vidare till rätt kompetens.

En sådan linje skulle stärka patientsäkerheten genom att öka tillgängligheten och slussa sökanden rätt i systemet. Vilket också borde vara kostnadseffektivt. Genom ett strukturerat arbetssätt höjs också kvaliteten på vården. Och inte minst kan en telefonlinje minska trycket på de psykiatriska akutmottagningarna i länet.

Telefonlinjen bör bemannas med personal med specialistkompetens inom psykiatrin och god kännedom om vårdens organisation, för att både kunna ge råd och hänvisa till rätt vårdnivå.

Till rådgivningen bör också kopplas ett akutteam med möjlighet att göra hembesök när så bedöms lämpligt.

Regionfullmäktige föreslås besluta

Att                       ge Regionstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten och förutsättningarna för att inrätta en dygnet-runt-öppen telefonlinje för psykiatrisk rådgivning enligt ovan.

En kommentar för “försöker förbättra psykiatrin i Västra Götaland

  1. Lycka till, ett viktigt arbete och en bra idé. Stämmer det att inom VG-regionen finns det inga avdelningar inom psykiatrin där ungdomar tas emot. Dom får ligga på avdelningar för vuxna och det är ju inte särskilt lyckat. Ungdomar behöver ju få den vård som just dom behöver och det är ju inte riktigt samma sak som äldre. /Hälsningar Christina Engström

Kommentering avstängd.