förtroende är bra, kontroll är bättre

… och dessa sanna ord är i allra högsta grad relevanta vad det gäller sjukvården. Är det någonstans vi är beroende av att kunna känna förtroende så är det för vården och de anställda inom den.

Aldrig är vi så utsatta som när vi är sjuka, eller misstänker att vi är det. Aldrig är vi så beroende av professionalism och kompetens. Och av lyhördhet och medmänsklighet.

Och visst är det bra om läkare, sjuksköterskor, biomedicinare osv känner förtroende för varandra och litar på att var och en sköter sin uppgift på bästa tänkbara sätt. Och följer alla de riktlinjer som finns framtagna för att vården ska vara så säker som möjligt.

Men någonting är väldigt, väldigt fel om man inte ändå gör vissa kontroller. Även den mest kompetenta läkare kan göra fel. Sällan sker det dock med systematik, vilket tycks ha varit fallet med den patolog på Sahlgrenska som missat 27 misstänkta cancerfall. Han har medvetet brutit mot sjukhusets riktlinjer som säger att en specialist i hudpatologi ska granska alla misstänkta hudprover.

Som det nu kommer fram i media tycks flera av mannens arbetskamrater ha misstänkt att något inte stått rätt till. Men ingen har vågat/velat ifrågasätta en äldre kollegas kompetens.

Det är pga sådana här händeler som det måste finnas ett starkt internt kontrollsystem. Det ska inte vara upp till enskilda kollegor att göra sådana ställningstaganden.

Ett väl utbyggt kontrollsystem måste ha “varningsklockor” som per automatik varnar när något verkar ens det minsta lilla misstänkt. Ett kontrollsystem som omfattar alla, med regelbundenhet. Inte minst för perosnalens egen skull. Misstag kan som sagt göras, till och med när man har de bästa intentioner. Ett “Early Warning System” är då till gagn för alla. Vårdanställda får då kännedom om när de begått fel/misstag. På så sätt undgår man att misstag – och inte minst direkta fel – upprepas.

Och framför allt gagnas patienterna, som slipper direkta vårdskador eller felbedömningar.

I det aktuella fallet kontaktas nu de patienter vars prover granskats av patologen. Lex Maria-anmälan är gjord och sjukhuset gör en händelseanalys för att ta reda på var kontrollen brustit. Patologen är också anmäld till Socialstyrelsen, eftersom han anses utgöra en fara för patientsäkerheten. Socialstyrelsen kommer att pröva om hans legitimation ska dras in.

Alla prover som bedömts som normala av patologen under de senaste fem åren, granskas på nytt för att säkerställa att inte ytterligare patienter drabbats.

En telefonlinje, dit oroliga kan ringa har inrättats.

Arbetet med att rätta till redan tillställd skada är påbörjat. Nu gäller det att se till att något liknande aldrig händer igen.

Förtroende är bra, men kontroll är bättre. Om vi ska ha förtroende för sjukvården måste vi veta att kontrollen fungerar.

En kommentar för “förtroende är bra, kontroll är bättre

  1. Så härligt att höra, själv försöker jag få till samma sak inom Kungälv ..dvs att förtroende är bra, Kontroll är bättre … men jag har fått ändra formuleringen något eftersom det är tydligt att folk, läs tjänstemän och andra politiker, inte tycker om Kontroll! Så numera säger jag, förtroende är bra, uppföljning är bättre … men med uppföljning menar jag kontroll. Vad andra menar får dom själva stå för!

Kommentering avstängd.