Ge liv – ta ställning för donation!

Tidigare i somras gick World Transplant Games i Göteborg, idrottstävlingar för människor som transplanterats. De kampanjer som genomförs i samband med idrottstävlingarna syftar till att få fler att ta ställning för donation och få fler att inse att livet efter en transplantation inte innebär att man måste avstå från ett ”normalt” liv.

Dessvärre finns en brist på organ i de flesta länder, Sverige är inget undantag. Väntetiden på organ är lång och alltför ofta avlider
människor i väntan på ett passande organ.

Sverige har en god historia av lyckade transplantationer ända sedan mitten av 60-talet. Och forskningen gör hela tiden nya framsteg. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har man tex utvecklat en metod som starkt förbättrar möjligheten att ta tillvara lungor för transplantation. Inom kort görs också en transplantation av en livmoder från en levande, anhörig donator till en kvinna som fötts utan livmoder.

Frågan om donationer från levande givare är också något som diskuteras på europeisk nivå. En inte helt okontroversiell fråga. Vanligast är att en nära anhörig donerar ett organ i samråd med sjukvården och mottagaren.
Men risker finns också för illegal organhandel och s.k. transplantationsturism, vilket naturligtvis måste stävjas. Att öka antalet donationer från levande givare samtidigt som säkerheten, tryggheten och skyddet för donatorn garanteras är en utmaning som måste mötas genom ett internationellt samarbete.

Vi är skickliga på transplantationer i Sverige och inte minst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SU är i dag det enda skandinaviska
sjukhuset med ett komplett program för samtliga organtransplantationer för både barn och vuxna. Något vi har all anledning att vara mycket stolta över.

Detta till trots räcker inte antalet donerade organ till för alla dem som är i behov av transplantationer. 2009 och 2010 minskade t.o.m
antalet donationer efter flera års positiv utveckling

En trolig orsak är att högst 50% av befolkningen faktiskt gjort sin inställning till donation känd för sina anhöriga och/eller anmält sig
till donationsregistret. Och det är ett svårt samtal för sjukvårdspersonalen att ta med anhöriga i en utsatt situation. Kanske finns också en oklarhet och osäkerhet kring dödsbegreppet, man är inte övertygad om att den anhörige verkligen är oåterkalleligen död och känner därför tveksamhet inför donation.

Ytterligare en orsak kan vara ett svårtolkat regelverk kring tex upphörande av respiratorvård.

Det är enkelt att ta ställning för donation. Gå in på www.donationsradet.se och anmäl dig via webben.

Se till att dina anhöriga känner till ditt ställningstagande. För ditt beslut kan rädda liv.