Hat och galenskap i oskön kombination

Ja, det måste vara själva definitionen av extremism. Hat och galenskap. Kan man tänka sig en värre kombination?

Nu har denna extremism drabbat vårt närmaste grannland. Svårt att fatta och ta in. Att en ung man medvetet väljer att avrätta människor. Se dem i ögonen och skjuta dem. Spränga okända människor i luften. Orsaka smärta och död.

Det är kanske dumt i att spekulera varför. Men det är ju svårt att inte tro att det har en politisk grund med tanke på gärningsmannens bakgrund och offrens politiska hemvist. Men kanske hat och galenskap räcker som förklaring.

I dag tänker Tännström framför allt på alla de som drabbats och deras anhöriga.