På vårdplatser

Närmare bestämt antalet sådana. Och hur många vi behöver. Saken är den att Sverige har få vårdplatser om man jämför med andra OECD-länder. Vi har i dag 2,7 vårdplatser per 1000 invånare. Totalt 25.556 vårdplatser i landet. I jämförelse har Tyskland8,3 vårdplatser per invånare.

Antalet vårdplatser minskar med åren. Till viss del är det en önskvärd utveckling. Utvecklingen inom medicintekniken går framåt, så man vårdas väsentligt kortare på sjukhus i dag efter tex en operation än för tio år sen.

Samtidigt kan vi behandla fler och svårare sjukdomstillstånd än tidigare. Så det blir fler patienter som vårdas pga sjukdomar som man tidigare inte behandlade. Och vi blir allt äldre, och som väl känt – med åldern kommer sjukdomarna. Långt ifrån alla sjukdomar behöver åtgärdas på sjukhus, men för många äldre är besök – kortare eller mer långvariga – ett normalt inslag i vardagen.

Alltså behövs vårdplatserna, den medicintekniska utvecklingen till trots – och samtidigt tack vare densamma.

I det socialdemokratiskt styrda Västra Götaland har vårdplatserna minskat år efter år. Stark kritik har riktats mot överbeläggningar.

Och överbeläggningar är ett allvarligt problem. Det är både ett arbetsmiljöproblem då personalen tvingas arbeta i för trånga miljöer och ta hand om fler patienter än vad schemaläggaren räknat med – och det är i allra högsta grad ett patientsäkerhetsproblem.

Med för många patienter på avdelningarna får inte var och en den uppmärksamhet de behöver. Risken för smittspridning ökar markant. För att lösa problemen med överbeläggning lägger man patienterna på “fel” avdelning – om där finns mer plats. Det krävs inte så mycket fantasi för att föreställa sig hur fel det kan bli då…

Jag önskar jag satt innne med svaret på min egen fråga, dvs hur många vårdplatser behöver vi. Desvärre gör jag inte det.

Men jag har en teori om att vi i alla fall behöver fler platser än vi har i dagsläget. Och att vi behöver en rejäl översyn över var dessa vårdplatser behövs bäst. Och att vi behöver utveckla vårdplatser så att de blir så flexibla som möjligt. Där det i dag är tung belastning och dygnet-runt-vård kan det handla om dagkirurgi om några år. Sjukdomar som idag endast behandlas palliativt kan vara möjliga att bota i framtiden. Sjukdomar som idag tar enorma resurser i anspråk kanske kan vaccineras bort och utrotas.

Ska vi kunna möta den framtiden måste vi utveckla en flexibel sjukvård – till så väl innehåll som vårdplatser.