på suicidprevention

I går avslog Regionstyrelsen – på S-ledningens förlag – en ansökan från Suicidprevention Väst (SPIV) om medel till ett kompetenscentrum för suicid. Kristdemokraterna och Moderaterna röstade för att ansökan skulle bifallas.

Det är knappast så att det görs för stora satsningar på psykiatrin. Eller för många insatser för att förebygga självmord.

Många anhöriga vittnar om sin egen okunskap om symtom när någon närstående har självmordtankar. De blir överraskade, överrumplade och fullständigt förtvivlade när självmordet är ett faktum. Då vet vi ändå att det finns ett antal tecken som är förskräckande lika när någon överväger självmord. Det är faktiskt möjligt att göra en “checklista” över varningssignaler.

Det finns metoder att hjälpa den som är så förtvivlad att han/hon inte längre orkar leva, att återfå den orken och viljan att leva vidare.

Vad som behövs är en verklig satsning på att vidareutveckla de metoderna. Och på att sprida kunskaperna om såväl metoder som varningssignaler.

Under S´s ledning har satsningarna på psykiatrin inom regionen blivit allt mindre och besparingskraven allt högre.

Andra alternativ än de av regionen drivna betraktas med ovilja och skepsis. Det är bara att beklaga.

Jag är övertygad om att ett samarbete mellan regionens eget kompetenscentrum och SPIV´s hade varit till nytta för alla.