På patientens säkerhet

Patientsäkerheten är ofta i fokus när man diskuterar sjukvård. Enligt siffror från LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) drabbas 105 000 personer per år av vårdskador. 3000 så svårt att de avlider. Översatt till siffror som motsvarar vårdtillfällena på Sahlgrenska blir det 270 personer som förväntas avlida pga vårdskador och 8 900 som förväntas drabbas av vårdskador.

Nu är det ju inte så att vårdpersonal medvetet gör fel för att skada patienten. Att det blir fel kan bero på tex att det inte alltid är så enkelt att omsätta teori i praktik, att det brister i kommunikationen i vårdteamet, att det råder oklarhet kring vilken medicindos som ska ges, eller på vilken sida ett ingrepp ska göras.

Alla är vi ju människor och människor riskerar att göra fel. Man brukar säga att ungefär 70% av alla komplikationer som uppstår inom vården beror på den mänskliga faktorn. Vårdens stora utmaning är att hitta arbetssätt som minimerar risken att göra fel. Inte att leta syndabockar bland personalen, utan att hitta system som helt enkelt gör det svårt – eller helst omöjligt – att göra fel

Det finns olika sätt att förbättra patientsäkerheten.
Ett av den har jag tittat lite närmare på i dag, nämligen Simulatorcentrum i Väst, beläget på Östra Sjukhuset.

Simulatorcentrum har ett valspråk: “Vi låtsas för säkerhets skull”.

Och det är precis det det går ut på. Att låtsas, att simulera en situation så verklighetstroget som möjligt så att vårdpersonal får möjlighet att öva in olika färdigheter eller träna på olika situationer under kontrollerade förhållanden.

Det kan tex vara ett traumateam som övar sig igenom ett helt förlopp med en svårt skadad patient med andningssvårigheter, svåra sårskador, inre blödningar och misstänkta frakturer. Hela simuleringen filmas och efteråt går teamet noggrant igenom vad som hände, varför, vad man kan lära sig av detta.

Eller det kan vara en kirurg som övar upp “fingerfärdigheten”. Något som jag själv fick möjligheten att testa idag genom att avlägsna gallstenar genom laparaskopi (“titthålskirurgi”) i en simulator.

Att få träna sig på en verklighetstrogen docka (eller en dataskärm) som direkt reagerar på varje åtgärd, gör att blivande läkare och sjuksköterskor snabbar upp sin inlärningsprocess och också kan ställas inför situationer som relativt sällan förekommer i verkligheten. Men som, när de förekommer, måste hanteras skickligt. Man kan jämföra med den smått legendariska landningen på Hudsonfloden. Piloten hade flugit i 30 år – men aldrig landat på Hudsonfloden… Anledningen till att han klarade landningen var regelbunden träning på svåra nödlandningar i flygsimulator.

Att få träna i en kontrollerad miljö, med feed-back och möjlighet att diskutera med kollegor som just genomgått samma träning, är troligen ett av de effektivaste sätten att höja sin kompetens och skicklighet. Något som i allra högsta grad förbättrar säkerheten för patienterna.

Och jag tror att vi alla ska vara tacksamma att min “gallstenspatient” endast existerade på en dataskärm… (Fast jag fick faktiskt godkänt av programmet, så jag kanske ska fundera på en alternativ karriär!)

En kommentar för “På patientens säkerhet

  1. Hej!
    När det gäller patientsäkerhet och den mänskliga faktorn har jag tänkt mycket på vad som händer när personalen arbetar under hög stress. Vad missar man och vilka konsekvenser får det för patienten. Jag tror att stressen att ha patienter i dagrum och korridorer eller väntrummet fyllt till bristningsgränsen på en akutmottagning påverkar personalens möjligheter att göra rätt. Trötthet hos pesonalen är också en faktor. Hur bra beslut fattade den läkare som jag mötte på akuten kl. 11:00 och som fortfarande arbetade när jag skrevs ut kl. 10:00 på förmiddagen och som skulle arbeta hela den dagen. Han såg faktiskt mer sliten ut än jag./ Hälsningar Christina

Kommentering avstängd.