På ensamkommande flyktingbarn

I år förväntas ca 2400 ensamma barn söka asyl i Sverige. Migrationsverket uppger att ungefär 85% av dessa barn kommer att beviljas permanent uppehållstillstånd.
Något vi borde vara tacksamma för. I snitt är dessa asylsökande barn nämligen 16 år.

Från nu och fram till 2030 förväntas vår försörjningskvot (dvs hur många som arbetar för att försörja dem som inte gör det) försämras med 20%.

Enkel matematik säger att 2030 är dessa barn runt 35 år. Dvs mitt i “produktiv” ålder. Alltså får vi ett vädigt gott och välbehövligt tillskott av arbetande människor som kan bidra till att försörja en stor pensionärskull. Som kan bidra till att finansiera vår välfärd i framtiden.

Vår “befolkningspyramid” är dessvärre ingen pyramid, utan ser snarare ut som en vas. Vi har för få unga som i framtiden kan försörja allt fler äldre. Att få ett tillskott av unga människor är alltså en ren vinst för Sverige. Men det ställer naturligtvis krav på oss att ge dessa barn en god start i Sverige och förutsättningar att utvecklas och bidra till vår välfärd.