när röd gubbe går före blåljus

I dag har Sahlgrenskas styrelse fattat beslut om att all ambulansverksamhet i fortsättningen ska bedrivas i egen regi.

Från Alliansens sida ville vi ha till stånd en ny upphandling. En upphandling där SU’s ambulansverksamhet skulle kunna lämna anbud på samma villkor som andra entreprenörer.
Vi vet av erfarenhet att det blir billigare om man upphandlar i konkurrens.

Och just nu behöver vi allla pengar vi kan få i vården. Som läget ser ut nu inför nästa år saknas ungefär 500 miljoner kronor till SU.
I det läget bör man vända och vrida på varenda krona för att kunna öronmärka så mycket som möjligt till sjukvård.
Men för den S-ledda majoriteten i Västragötaland är ideologin viktigare än ekonomin. Röda gubbar går före blå ljus.