Vårdplatser, verklighet och vardag

Just nu diskuteras i Västragötalandsregionen att, av ekonomiska skäl, minska antalet vårdplatser på sjukhusen. Detta samtidigt som en alldeles färsk rapport visar att vi inom en snar framtid kommer behöva fler vårdplatser.

En liten, enkel berättelse från verkligheten, från sjukvårdens verklighet och vardag:
Jag pryade för ett tag sedan på geriatriken (äldresjukvård) på Kungälvs sjukhus.
Jag har sett det sköljrum där patienter tvingats ligga för att det inte fanns plats på vårdavdelningen. Just då obelagt av patienter.
Jag har suttit på sängkanten hos den man som låg på plats fem i ett fyra-bäddsrum. Att jag satt på sängkanten berodde på att det var så trångt att det inte fick plats en stol brevid sängen. I den miljön skulle han ligga ett antal dagar och nätter. I den trängseln skulle sjuksköterskor och läkare vårda honom. Jag har pratat med undersköterskan som i den trängseln skulle hjälpa honom med sin personliga hygien. Med någon form av integritet i behåll för mannen.
Jag har sett hur den empatiska, sympatiska AT-läkaren lugnat en sjuk man med dödsångest som just kommit in till avdelningen, samtidigt som kompetenta sjuksköterskor satte EKG, dropp mm. Allt på en mycket trång sal, i stort behov av upprustning.
Jag har hört hur patienterna oroat sig för hur de skulle ta sig ut till toaletten som låg i korridoren. Hur de skulle klara av om det var kö, eftersom antalet toaletter är anpassade till det planerade antalet sängar. Inte till att ha fem sängar i fyrbäddsrummet och patienter i sköljrum, dagrum och korridorer.

Det är lätt att se “en vårdplats” som en kostnadskrävande säng med vidhäftande personal. Med andra ord ett bra sparobjekt. Men för den som vårdas där, för den personal som vårdar patienten där, för dem är en vårdplats så mycket mer.

Att i svåra tider tokbromsa investeringar i sjukhusen och att minska vårdplatserna kan på kort sikt spara pengar. Men på lång sikt är det förödande!

Vi måste prioritera sjukvården! Behovet av sjukvård minskar inte om tillgängligheten stryps.