Att jag gillar tydlighet

Just nu sitter jag på tåget, på väg hem efter tre intensiva dagar på SKL-kongress i Norrköping. På kongressen har det diskuterats det mesta som är av intresse för kommun- och landstingssektorn. Och det är mycket!

Åtskilliga sidor med inriktningsprogram, motioner, propositioner och interpellationer har avhandlats.
Och det är det som är det fina i kråksången. När man debatterar på det här sättet blir det väldigt tydligt.

Inledningsvis kan det vara lite trevande, men snart tar debatten fart.
Och det är då man kan få höra en socialdemokrat ställa sig i talarstolen och mer eller mindre skrika “MEN VI VILL ATT POLITIKERNA SKA BESTÄMMA MER!” när frågan om valfrihet diskuteras.

Det gillar jag. Inte att S-politiker ska bestämma mer över människors liv och vardag, utan att de är så tydliga med att berätta det!