50 kronor vs 40 miljoner…

I Göteborg finns en institution vid namn Folkteatern. Nu i vinter kan man tex gå på “Revolutionsföreläsningar” där.

Den ägs av ett antal föreningar, tämligen tydligen S-märkta och inte alls utan pengar.

Dessa föreningar betalar varje år den svindlande (obs! obs ! – ironi) summan av 50 kronor till Folkteatern. Japp, du läste rätt 50:-. För detta får de rabatterade föreställningar o.dyl till sina egna medlemmar.

Västragötalandsregionen betalar varje år 40 miljoner kronor. Inte i medlemsavgift utan i bidrag. Av våra skattepengar. Nästan hela teaterbudgeten (totalt 58 mkr) betalas av VGR.

För ett antal år sedan, när regionen bildades, tvingades vi mer eller mindre in i ett borgensåtagande när Folkets Hus (där Folkteatern huserar) ville bygga om och uppenbarligen inte litade på Folkteaterns betalningskapacitet (vilket de i.o.f.s uppenbarligen gjorde rätt i…). I uppgörelsen med Göteborgs Stad fick regionen teater s.a.s på halsen. Och den S-ledda majoriteten ansåg redan då att man “var tvungen att ta sitt ansvar” för den rörelseägda teatern.

Nu kommer Folkteatern igen – och vill denna gång ha 15 miljoner kronor i s.k. engångsbidrag.

Men hallå!

Varför ? Jag bara undrar varför vi ska hålla en vanskött teater under armarna ekonomiskt när de pengarna så väl behövs i sjukvården? I synnerhet när teatern faktiskt ägs av andra intressenter, som skulle kunna ta ansvar. Och när teatern dragit med ekonomiska problem sedan 1957! Lite ansvarstagande från ägare och styrelse, kanske? Nehej, inte det, nej… Det finns ju skattepengar att tillgå.

Lite perspektiv på saken:

15 miljoner kronor är vad ortopediakuten på Mölndals Sjukhus för närvarande saknar.

Eller ungefär vad det skulle kosta att någorlunda komma till rätta med problemet med ojämställda löner på Sahlgrenska. SU har ca 16.000 anställda, så det är inget litet åtagande vi pratar om!

15 mkr skulle kunna betala ytterligare en ambulanshelikopter under ett halvår.

15 mkr skulle täcka hela underskottet för Alingsås sjukhus.

Bara som några små jämförelser.

ABF betalar 50 kronor per år till Folkteatern…

När det är tunt i plånboken får man prioritera. Vi ser tydligt vad S-ledningen prioriterar. Och det är inte sjukvården!