på äldrevård och sjukvård

-Och inser att jag inte är den enda som gör det just nu…
Så först, för att klara av den dagsaktuella debatten: Det är INTE ok att gamla tvingas sitta med fulla blöjor, glöms bort på toaletten, behandlas illa, inte får duscha så ofta som de vill, inte får gå ut, osv.

I-N-T-E  O-K!


Och kommer aldrig att bli. Oavsett om det särskilda boendet drivs i komunal eller privat regi. Absolut inte acceptabelt!

Och med detta sagt vill jag berätta om min egen idé om hur det skulle kunna se ut, med lite regionperspektiv, eftersom det är den världen jag befinner mig i.

En stor grupp som inte får den vård och omvårdnad de skulle behöva är de gamla som är lite för friska för att vårdas på sjuhus, men lite för sjuka för att åka hem och klara sig själva. De s.k medicinsk färdigbehandlade. De som inte längre behöver sjukhusvård, men som ändå har ett varierande behov av kanske framför allt omvårdnad. Men som också kan behöva justera medicindos efter hand, få sår omlagda, få smärtstillande, extra vätska, osv.

Jag skulle vilja att vi använde våra närsjukhus, tex Strömstad Sjukhus och Lysekils Sjukhus. Fina sjukhus som regionen satsat mycket pengar på, för att därefter plocka bort verksamhet efter verksamhet. De fina lokalerna finns kvar. I vissa fall helt tomma och outnyttjade.
Varför inte använda dem för att ge äldre vård och omvårdnad nära hemmet?
Jag skulle vilja att vi öppnade en form av mellanvårdsavdelningar där de som behöver vård, men inte avancerad sjukvård, skulle kunna vårdas.

Då kommer genast kritiken – Ja, men det är ju faktiskt kommunernas ansvar. Det är kommunerna som ska betala detta och vi kan inte ta över ansvaret och kostnaderna för detta.

Nej, kanske inte. Med tanke på den dåliga ekonomi regionen dras med.

But, frankly, dear – I don´t give a damn!

FÖR – Det är inte respektive huvudmans plånbok som är det viktiga! (Sorry, ekonomiavdelningen!)

Ett civiliserat samhälle tar ansvar för sina gamla. Och hur svårt kan det vara att sätta sig ner – kommuner och region och reda ut detta?

I dag får de medicinskt färdigbehandlade ligga kvar på sjukhus i fem dagar utan att det kostar kommunen något. Vilket retar regionen, som får stå för kostnaderna, och kanske ännu viktigare – får vårdplatser som behövs till sjukare patienter upptagna av patienter som egentligen inte behöver sjukhusvård .(Vilket är en av orsakerna till köerna på akuten – patienter som behöver en vårdplats blir kvar på akuten för att vårdplatsen upptas av någon som egentligen skulle åkt hem.)

Efter fem dagar får kommunerna betala. Vilket blir kostsamt för en del små kommuner, medan vissa kommuner ser det som rena vinsten, eftersom det betyder att de slipper kostnader i sina egna boenden under dessa dagar.

Och mitt i dessa ekonomiska överväganden ligger verkliga, levande människor och blir brickor i spelet.

Låt mig ta Strömstad Sjukhus som exempel. Och en fiktiv patient. Vi kallar henne Alma.

Alma är 93 år, har diabetes, haft några proppar, är klart underviktigt och bor på ett särskilt boende.  Alma insjuknar plötsligt akut en råkall novemberdag och förs med ambulans till NÄL. Där bestäms att hon ska läggas in på MÄVA (Medicinsk ÄldrevårdsAvdelning) på Uddevalla Sjukhus.

Efter några dagars behandling är Alma “medicinskt färdigbehandlad” och skrivs ut från sjukhuset. Men Alma är rätt medtagen, har dessutom fått några nya mediciner och förändrad behandling för sin diabetes. Hon känner sig ganska osäker på när och hur medicinerna ska tas och är orolig för biverkningar. Efter allt ståhej med ambulansfärd och avdelningsbyten känner hon sig också ganska förvirrad och har inte klart för sig riktigt var hon är och varför. Till råga på allt har hon än mer tappat aptiten, vilket är en riskabelt för en kvinna som redan är alldeles för tunn.

Almas två söner bor i Strömstad. Den ene jobbar skift, den andre pendlar till jobb i Norge. Så länge Alma ligger kvar på US har de svårt att ta sig de 10 milen för att hälsa på mamma under besökstiden.

Tänk nu om vi hade genomfört min idé om vårdavdelning på Strömstad Sjukhus. Då skulle Alma få åka hem till Strömstad, vårdas på Strömstad sjukhus under den tid som behövs för att ställa in mediciner rätt och återhämta sig från sjukdomen. Personal skulle kunna hålla ett öga på att hon får i sig tillräckligt med näring. Hon skulle vara nära sina söner, som skulle få enklare att hälsa på henne – och också kunna ta med sig barnbarnen till farmor. Barnbarnen kan rent av gå själva från skolan till sjukhuset för att hälsa på farmor.

Istället för att bråka om vem som har ansvaret och vem som ska betala borde alla inblandade sätta sig ner tillsamman och se hur vi kan göra det bästa för dem som behöver vården!

För den som bekymrar sig för ekonomin så är jag helt säkert på att detta skulle vara lönsamt på sikt. Alma skulle förmodligen slippa åka fram och tillbaka mellan boendet och sjukhuset pga medicinska biverkningar. Vilket avlastar såväl ambulans som akut och vårdavdelningar. Och kanske kan en del mediciner sparas in på.

För kommunen skulle det kanske också bli lite dyrare att avtala med regionen om såna här vårdplatser än att ha Alma på det särskilda boendet. Men även kommunen tjänar på att ha friskare äldre invånare. Det blir tex färre akuta insatser på boendet, mindre påfrestningar på personal och äldresköterskor.

Men framför allt skulle det vara en vinst för alla äldre i behov av vård.

Så, nu är det dags att lyfta näsan från regelboken om kommunala respektive regionala åtaganden och sätta sig ner och se över vad som är våra gemensamma angelägenheter. Nämligen att se till att ge våra medborgare bästa tänkbara vård och omvårdnad!

 

2 kommentarer för “på äldrevård och sjukvård

  1. Jättebra idé, kämpa på för att få den förverkligad. Det är inte värdigt ett modernt och rikt samhälle att bråka om vem som skall betala, det är skattepengar till syvendens och sist. Vi vill så gärna diskutera framtidens (och nutidens) äldreomsorg utan att tänka på gruppen sjuka. Önskedrömen för många som nu diskuterar framtidens äldreomsorg är att man är frisk och kry tills man fyller 100 och sedan dör man bara vips, utan att ställa till besvär innan./ Christina

Kommentering avstängd.