53 – 80

53-80…. En något kryptisk rubrik kan tyckas.. Vad den står för? Jo, förväntad livslängd I år för ett barn som föds i dag – söder om Sahara, respektive i ett utvecklat industriland, som tex Sverige.

På 40 års sikt har den förväntade medellivslängden i världen ökat med tio år. Framför allt beror det på bättre tillgång till näringsriktig mat, dricksvatten, bättre läkemedel och tillgång till hälso- och sjukvård.

Men ökningen är inte direkt rättvist fördelad. I Mellanöstern och Nordafrika ökar medellivslängden mer än i tex Sverige, nämligen med 18 år! Trots det är den förväntade medellivsängden fortfarande tio år kortare än här. Värre ser det ut söder om Sahara. Där ökar den förväntade medellivslängden med 8 år och är, som sagt, endast 53 år.

Orsak? Bristen på ekonomisk utveckling, förödande epidemier (HIV/AIDS)och naturligtvis väpnade konflikter.
I tex Nigeria förväntas en man endast uppnå 48 år, en kvinna 52 år.

Av Afrikas 1 miljard invånare är så många som 40% yngre än 16 år. Ett faktum som utmanar.

Ska jag göra det väldigt, väldigt lätt för mig sammanfattar jag ett antal ekonomiska och utvecklingsteorier med att svaret på hur vi utrotar fattigdomen – och därmed höjer medellivslängden – är: utbildning, utbildning, utbildning.

Det är utbildningen som är vattendelaren. Som ger möjlighet till utveckling för såväl individer som länder. Det är utbildning som skiljer normalviktiga från sjukligt feta, som skiljer rökare från icke-rökare, vardagsmotionärer från soffpotatisar, demokratier från diktaturer.

Ja, jag är fullt medveten om att jag förenklar och kategoriserar hej vilt. Men annars skulle det här blogginlägget inte bli ett inlägg utan en hel bok…

Utbildning – det är där satsningarna måste göras. Det är utbildning som är den verkliga, verksamma hjälpen till självhjälp. Därmed inte sagt att vi inte ska ge bistånd till sjukvård, konfliktlösning mm. Men det långsiktiga målet måste vara att höja utbildningsnivån och ge dagens minst utvecklade länder möjlighet att själva klara av att ge sina medborgare utbildning. Framför allt på grundläggande nivå, men även högre utbildning.
Inte minst gäller detta flickor, som i allt för många länder förnekas utbildning. Vilket i förlängningen får konsekvenser på såväl individnivå som samhällelig nivå.

Så utbildning. För alla. Vägen från fattigdom och diktatur.