att det känns hårt

…att SAAB går i konkurs fem dagar före jul.

Hårt, framför allt för alla anställda som är de som drabbas hårdast. Men också hårt för hela regionen i allmänhet och Trollhättan i synnerhet. Hårt för alla underleverantörer som drabbas.

Det är väl en klen tröst för tigerhjärtan att Arbetsförmedlingen är väl förberedda och har haft kontinuerlig kontakt med såväl SAAB som regionen och kommunen under hela processen. Arbetsförmedlingen får nu också kraftigt förstärkta resurser inför det kommande året.

Inom SAAB finns en samlad kunskap och kompetens som jag hoppas andra företag har vett att ta vara på. Hos många finns säkert också en förmåga att starta egna, nya företag.

Det känns hårt, oerhört hårt att svensk industri drabbas av ett sånt avbräck och att så många anställda nås av detta besked strax innan jul.

Men på nåt vis får vi se till att kavla upp ärmarna, ta vara på kunskapen, kompetensen och engagemanget hos alla SAAB-anställda och hitta nya vägar. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen!

Själv fortsätter jag köra Saab så länge det bara går!