Ett litet steg på vägen

…mot ett nationellt samarbete inom eHälsa.

Förutom att till vardags ägna mig åt sjukvårdsfrågor inom Västra Götalandsregionen sitter jag också i SKL´s Beredning för e-Samhället.

Och idag har mina båda roller mötts.

Från SKL har vi nämligen skickat ut en remiss till Sveriges regioner, landsting och kommuner angående former och inriktning av nationellt samarbete inom eHälsa. Ett stort, viktigt och växande område.

Och för bara några minuter sedan antog Regionstyrelsen ett yttrande som ställer sig positivt till SKL´s förslag.

En viktig beståndsdel är att stora delar av eHälsoutvecklingen görs gemensamt av regionerna/landstingen/kommunerna.

Det är inte lätt…. (Årets understatement!) Men, ack så nödvändigt! Om vi inte gör den här “hemläxan” tillsammans, riskerar vi att få oerhört många spretiga system som inte kommunicerar med varandra. Något som både är en stor riskfaktor inom hälso- och sjukvården och som också riskerar att starkt försvåra patientens kontakt med olika sjukvårdande instanser.

eHälsotjänster måste vara säkra, tillförlitliga och lättillgängliga. Liksom allt annat som handlar om IS/IT kan systemen göras så komplicerade att ingen orkar med att använda dem. Det är inte planen. Det handlar om att göra eTjänster så lättillgängliga och lätthanterliga som möjligt.

Idag tog vi ett litet, litet steg på den vägen. Min förhoppning är att samtliga Sveriges kommuner, landsting och regioner nu kommer med kloka inspel till remissen och att man i stort ställer dig bakom den. För det här är något vi behöver göra tillsammans!