Tystnad -tagning

Jag tycker det är ett oerhört märkligt fenomen det här.

Ju längre Stefan Löfven tiger, desto mer stiger opinionssiffrorna…

Tala är silver men tiga är guld, eller? (Kan vara nåt han lärt sig av sin föregångare. Ja, inte bokstavligt av honom, men av hans agerande, som ju var raka motsatsen… Prata så mycket som möjligt om så mycket som möjligt och ha så många samtidiga  åsikter som möjligt)

En av grundfilosofierna inom politiken brukar  ju annars vara att man ska försöka förklara vad man vill med sin politik.  Att presentera nån form av varudeklaration, så att man vet vad man ska rösta på. S gör nu precis tvärtom. Säger inte ett smack. Varken om vilken politik de vill föra för Sverige eller vilka de kan tänka sig att föra den tillsammans med. Media presenterar ett röd-grönt alternativ i sina redogörelser  för opinionssifforna. Men nåt sånt alternativ finns ju inte i verkligheten.

Löfven tiger och siffrorna stiger.

Men vad händer den dag han börjar tala?