Budgetdags!

Japp. Så sitter vi här igen och debatterar de olika partiernas budgetförslag inför 2013.

Det är intressant att höra hur den politiska ledningen försöker hävda att de priotiterar sjukvården. Trots att de lägger mindre pengar till den än Allianspartierna… Detta trots att de höjer regionskatten med 25 öre.

Senast det begav sig med skattehöjning hävdade S att det endast var en “tillfällig” höjning… Jo jo, möjligen i betydelsen att summan var tillfällig, för nu höjs den ytterligare.

Det är inte att ta ansvar för en bättre utveckling eller en bättre sjukvård i Västra Götaland,
I synnerhet inte som det delårsbokslut som vi tog i början av dagen visar på ett väsentligt bättre ekonomiskt resultat än budgeterat. Till det kommer att vi sannolikt får tillbaka s.k. AFA-medel, vilket i så fall gör att regionen faktiskt går med plus!
Ändå, ändå väljer ledningen att ta ut mer skattepengar från invånarna. Men inte för att lägga på sjukvård. Nej, pengarna plottras ut lite här och där och läggs till Regionstyrelsens förfogande…

Vad det handlar om är att få snygga siffror i sista raden på bokslutet. Inte att prioritera sjukvård..