Ge er mitt debattinlägg i skriftlig form

Två långa budgetdagar lider nu mot sitt slut.
Och jag har hållit årets anförande ang sjukvårdsdelen av vårt budgetförslag.

Jag börjar lite mer mer informellt än valigt, genom att citera…. Sean Banan:
“Det är inte vad man har, utan vad man gör med det lilla man fått.”
Och här är det kanske på plats att upplysa den som vanligtvis inte lyssnar på Sean Banan att hans stora hit heter “Skaka rumpa”.
Och det är just det den politiska ledningen i VGR inte för. Skakar rumpa alltså. Istället skakar de västragötalänningarnas plånböcker.

Skakar ut mer pengar av skattebetalarna istället för att hushålla med de skattemedel man redan har och prioritera på ett klokt sätt.

De pengar de skakar fram går inte till sjukvård. Den kanske går till kollektivtrafik. Den kanske går, lite grann, till sjukvård. Det får vi inte veta. Bara att man vill höja skatten. Några klara besked om vad skattehöjningen ska gå till ger de inte.

Och S, V och MP väljer att höja skatten trots att den delårsprognos vi antog i går visar på ett väsentligt bättre resultat än budgeterat. Sannolikt får vi också en återbetalning av AFA- medel, vilket i så fall gör att vi landar på ett plusresultat.  Ändå väljer S,V och MP att beskatta invänarna hårdare.

Ändå väljer man både hängslen och livrem. I går efterlyste Gert-Inge Andersson svängrum. Det är bara det att hans “svängrum” blir en ekonomisk svångrem för skattebetalarna.

Att höja skatten är inte att ta ansvar för sjukvården eller människors hälsa eller självbestämmande. Det är inte att ta ansvar för jobben. Det är bara att ta ansvar för att på ett enklare sätt snygga till siffrorna på sista raden i bokslutet.

Det moderata budgetförslaget lägger däremot 853 miljoner kronor till sjukvården. Utan skattehöjning.

853 miljoner kronor som vi bl a vill använda till att säkerställa Kompetenscentrum för sällsynta sjukdomar på SU, genomföra det 25-punnktsprogram som Alliansen tagit fram för akutmottagningarna, på att förstärka ambulansverksamheten, inklusive ambulanshelikopter. Vi vill satsa på barns och ungas psykiska hälsa genom tex mobila team, stöd till skolhälsovården, freda BUP från besparingar förebyggande arbete inom riskgrupper. På att utveckla närsjukvården, hembesöksteam för äldre och barn, utveckling av specialispsykiatrin, utökat vårdval. På tandvård till dem som behöver den mest.

Bara ett litet axplock av det vi prioriterar före administration, byråkrati och bidrag till rörelseägda, vanskötta teatrar.

Vår budget heter “Ansvar för sjukvård och jobb “. För det är det vi tar. Ansvaret att prioritera det som är viktigt. Sjukvård och jobb.